Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fire omkom på norske veier i februar, samme antall som i februar i fjor. Så langt i år er det syv menn som har omkommet i trafikken.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Aldri har et år startet med lavere dødstall på veiene.

- Norge er et av landene i verden der det er tryggest å ferdes på veiene. Sånn har det vært i mange år. Men verdensmester er ikke noe man er, det er noe man må jobbe hardt for å gjøre seg fortjent til hver dag, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, og berømmer alle de som daglig arbeider for nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

For ti år siden døde 16 personer på veiene i februar

I 2022 døde 4 personer i februartrafikken mot 16 i 2012. Legger vi dette sammen med januartallene for 10 år siden og i 2022, er antallet drepte 31 i 2012 mot 7 hittil i år.

- Det er fortsatt 7 for mange drepte, men dette viser at det systematiske og kunnskapsbaserte samarbeidet om bedre sikkerhet i trafikken nytter. Bedre føreropplæring, tryggere biler og sikrere veier er viktige faktorer som jevnt og trutt bringer oss i riktig retning, sier Ranes.

Alle de trafikkdrepte hittil i år er menn

I februar døde to i Vestfold og Telemark, en i Rogaland og en i Nordland.

Rogaland og Vestfold og Telemark har flest dødsulykker så langt i 2022, med henholdsvis tre og to dødsulykker hver. I Innlandet og Nordland har én omkommet i hvert av fylkene.

Alle de trafikkdrepte i år er menn. Halvparten av årets dødsulykker er møteulykker.

Det har så langt i år ikke vært trafikkdrepte i de øvrige syv fylkene.

Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Foto: Knut Opeide Statens vegvesen