Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

EUs mobilitetspakke er i ferd med å tre i kraft noe som gjør at regelverket for yrkestransport er under endring.

Noen av endringene som bl.a innstramminger i kabotasjseregelverket har allerede trådt i kraft. Det vil komme flere endringer etterhvert.

Mer informasjon om mobilitetspakken og overgangsregler finner du her: