Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

To entreprenører har meldt sin interesse for å sikre framkommelige og trygge riksveger på Nordmøre. Mesta leverte det laveste tilbudet.

Bilde av to brøytebiler i fart.
Vinterdrift er en sentral oppgave for entreprenøren som får ansvaret for riksvegene på Nordmøre. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen

Kontrakten gjelder fra 1. september 2022 og fem år framover, og omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveger. Totalt inneholder driftskontrakten om lag 400 kilometer riksveg og 66 km gang- og sykkelveger.

Kontraktsområdet omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.  

– Vi har fått tilbud fra to solide entreprenører så det blir spennende å gå igjennom tilbudene, sier seksjonsleder Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter – også i denne driftskontrakten. I alle nye driftskontrakter har Statens vegvesen stilt krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Vegvesenet har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030.

Entreprenøren som får denne driftskontrakten, får blant annet krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund.

– Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, sier Rotlid.

Entreprenørene oppfordres også til å foreslå FoU-prosjekter som del av kontrakten.

Signerer kontrakt i månedsskifte april/mai

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre all dokumentasjon og kontrollregne på tilbudene for å vurdere hvem som får oppgaven med å drifte vegene de neste fem årene.

– Vi skal nå gå grundig igjennom alle tilbudene vi har mottatt. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i månedsskifte april/mai, sier Bjørn Ove Rotlid.

Disse har levert tilbud:

Tilbyder

Tilbudssum (eks. mva) 

Mesta AS

445 208 500,-

Veidekke Industri AS

462 225 471,-

Kart over Nordmøre. Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022.
Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022. Foto: Statens vegvesen

 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag