Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Høring om endringer i regler rundt sikring av last som skal gi en mer trafikksikker transport.

Statens vegvesen foreslår blant annet at transportforetak får ansvar for å veilede fører om krav til lastsikring, og at dokumentasjon på hvordan godset sikres skal medbringes. Dette skal bidra til trafikksikker transport på veiene.

Statens vegvesen har sendt ut på offentlig høring på endring av vegtrafikkloven § 23 med innføring av nytt tredje ledd og endringer i bruksforskriften som gjelder lastsikring.

Forslaget til lovendring innebærer at transportforetak pålegges et ansvar for å sette fører i stand til å oppfylle kravene til lastsikring.

Forslaget innebærer at transportforetaket har en plikt til å veilede sjåførene om krav som gjelder sikring av last, og at dokumentasjon om hvordan godset sikres skal være med under transporten.

Det foreslås i tillegg en plikt for transportforetaket til å dokumentere hvordan lasten skal sikres og hva slags sikringsutstyr som skal benyttes. Denne dokumentasjonsplikten gjelder kun for transport av gods med høy transportrisiko som for eksempel transporter med høy veltefare eller transporter med spesielt tunge vekter og store dimensjoner.

Plikten vil legge større ansvar på avsender og transportør når det gjelder transport av spesielle typer gods. Dokumentasjonen skal medbringes under transporten og kunne vises ved kontroll.

Ifølge Statens havarikommisjon vil forslagene gi økt sikkerhet under transport.