Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå starter den årlige vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig første uka i mai.

Vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo skjer om natta når trafikken er lav.
Vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo skjer om natta når trafikken er lav. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesens driftsentreprenør, Vaktmesterkompaniet AS, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa i hovedstaden. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir luftkvaliteten i Oslo bedre.

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på kjørevegene starter i hovedsak ved 22-tida og er ferdig før kl. 05.30 morgenen etter. Noen strekninger og veger blir helt stengt, mens andre blir renholdt mens trafikken passerer. Omkjøringsruter blir skiltet.

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt m.m. når vegene likevel er stengt. Det er effektivt og sparer trafikantene for flere stenginger.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Johan Georg Hall i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig, respektere sperringer og pålegg fra vakter som er utplassert i kryss, og følge skiltede omkjøringsruter.

Ferdig i begynnelsen av mai

– Vårpussen på riks- og europavegene i Oslo starter 28. mars og pågår fram til mandag morgen 8. mai. På gang- og sykkelvegene er vi ferdig i slutten av april, sier Hall.

De vedlagte oversiktene viser hvor og når rengjøringsarbeidene foregår. Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

For oppdatert trafikkinformasjon, se www.175.no

Aktuelt for fylke(r): Oslo