Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Over 700 000 tonn asfalt skal legges på nesten 900 km riksveg i løpet av året. I alle asfaltkontraktene har Statens vegvesen satt klima- og miljøkrav.

Statens vegvesen har nå inngått 27 kontrakter til en samlet verdi av 1100 millioner kroner for vedlikehold av vegdekket langs riksvegene våre.

Her finner du oversikt over strekningene Statens vegvesen skal asfaltere i 2022.

Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai når telen er ute av bakken.

Arbeidere som legger asfalt på veg.
Snart er årets asfaltsesong i gang. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Miljø og klima teller - ikke bare pris

Tidligere var det vanlig å ha lavest pris som tildelingskriteriene på asfaltkontraktene. Nå stiller Statens vegvesen også klima- og miljøkrav i sine kontrakter.

I 24 av årets 27 asfaltkontrakter er CO2-utslipp vektlagt ved tildeling av kontraktene. I én kontrakt kan entreprenøren få redusert sin konkurransesum dersom de leverer spesifiserte tilleggsytelser som forbedrer asfaltdekkets kvalitet eller reduserer de miljømessige konsekvensene. I de to siste kontraktene er det stilt krav at halvparten av asfalten i kontrakten skal være lavtemperaturasfalt.

Fire av kontraktene er pilotkontrakter hvor en kombinasjon av asfaltens levetid, CO2-utslipp og pris avgjorde hvilken entreprenør som vant anbudet. Her får entreprenørene frihet til selv å velge massetype og beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får.

– Her har vi hatt et veldig godt samarbeid med bransjen, og vi har bare fått positive tilbakemeldinger. I disse kontraktene nyttiggjør vi oss av entreprenørenes kunnskap og erfaring til å gi oss et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen.

Har redusert CO2-utslipp

Dette er det fjerde året CO2-utslipp vektes ved tildeling av kontrakter, og Statens vegvesen har gode erfaringer.

– Vi ser at det har en effekt med 13 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra 2020 til 2021. Asfaltentreprenørene er positive til at en offentlig byggherre som Statens vegvesen stiller klimakrav, og vi har fått bare gode tilbakemeldinger på dette, sier Lunaas.

Måler tilstanden på asfalten hvert år

Hvilke strekninger som får asfalt i år, ble planlagt i fjor høst. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger, så kan det bli aktuelt å omprioritere eller å justere omfanget. Asfalteringen pågår som regel ut september.

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksvegene. Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data om spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet vårt. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Vis hensyn til asfaltarbeiderne

Ny asfalt gir godt veggrep som gir tryggere veger og god kjørekomfort. I tillegg til trafikantenes sikkerhet, er det viktig å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs vegene våre.

Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.

– Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs vegene. De er på jobb for oss alle, oppfordrer Lunaas.

Det meste av asfaltarbeidet foregår på natten når det er minst trafikk langs vegene.