Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har startet vårrengjøringa av riksvegene på Romerike. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i begynnelsen av mai.

Traktorer feier veien om natta.
Vårrengjøringa blir gjort om natta når trafikken på vegene er lav. Foto: Vaktmesterkompaniet AS

Statens vegvesens driftsentreprenør, Vaktmesterkompaniet AS, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre.

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveger, og gang- og sykkelveger starter i hovedsak ved 22-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Johan Georg Hall i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.

Ferdig i begynnelsen av mai

– Vårpussen på riks- og europavegene på Romerike pågår fram til tirsdag morgen 3. mai. På gang- og sykkelvegene er vi ferdig i slutten av april, sier Hall.

De vedlagte oversiktene viser hvor og når rengjøringsarbeidene foregår. Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

For oppdatert trafikkinformasjon, se www.175.no

Vårrengjøring hovedveger Romerike 2022.pdf

Vårrengjøring gang_sykkelveger Romerike 2022.pdf

Aktuelt for fylke(r): Viken