Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen oppgraderer i år åtte busslommer på Haugalandet.

Busstoppene er på strekningen mellom Haugesund lufthavn og Aksdal.

Fire av busslommene er ferdige, to er i byggefase og to er i bestilling. Statens vegvesen har satt av fire millioner til dette trafikksikkerhets-prosjektet som er del av vår nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken.

Eksempel på før- og etterbilde av busskur i forbindelse med dette prosjektet. Før til venstre, etter til høyre.
Eksempel på før- og etterbilde av busskur i forbindelse med dette prosjektet. Før til venstre, etter til høyre. Foto: Johnny Kousgaard Pedersen, Statens vegvesen

Har hatt dialog med kollektivselskap

– Vi har prioritert busslommer i samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus. Trafikkmengde og antall passasjerer har spilt inn på hvilke busslommer vi har valgt å oppgradere, sier Johnny Kousgaard Pedersen som er byggeleder trafikksikkerhetstiltak i Statens vegvesen. 

God dialog med brukerne er avgjørende for at vi skal kunne sette inn riktig tiltak på riktig sted til riktig tid, slik at både bilister, kollektivreisende og myke trafikanter skal få en trygg reisehverdag også i fremtiden, legger han til.

Sykkelparkering og lengre busslomme

Alle busstopp har fått sykkelparkering. Der det er mulig, har vi lagt gang- og sykkelvegen bak busskuret for å hindre kollisjon mellom syklister og ventende busspassasjerer.

– En lomme fikk 20 meter ekstra lengde, fordi det på dette stedet er mange busser som frakter ungdommer til videregående skoler på morgenen.

Det er viktig å få bussene helt ut av kjørefeltet og inn i lommene, spesielt på veger med stor trafikkmengde.

Slik er den universelle utformingen

Det er universell utforming på alle busslommene, blant annet med taktile heller spesielt lagt til rette for blinde og svaksynte.

I busslommene bruker vi også kasselstein, en type kantstein som skal skal sørge for enklere av- og påstigning, ikke minst for rullestolbrukere. Denne steinen er utformet slik at bussen skal kunne komme tettest mulig inntil fotgjengerarealet i busslommene. 

Myke trafikanter

Hensyn til både myke trafikanter, motorkjøretøy og trafikkflyt er viktig for oss i prosjekter som dette.

For oss som vegeier er det viktig å utvikle våre veger for framtiden, samtidig som vi tenker på alle trafikanters trygghet i det daglige mens anleggsarbeidet pågår.

– Vi gjør stadig tiltak ute på vegen for å bedre sikkerheten for trafikantene. Hver for seg er de kanskje ikke så store eller synlige, men over tid bidrar utbedringene til å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser, eller til å minske skadene når en ulykke har skjedd, legger Pedersen til.

Og avslutter med å gi ros til entreprenøren, Karmøy-firmaet Jostein Myge AS.

– De legger stor ære i å få et godt sluttprodukt, og bidrar nå til et forbedret trafikktilbud på Haugalandet, på en vegstrekning som på det meste trafikkeres av nærmere 16.000 kjøretøy i døgnet.

Kontaktperson: Johnny Kousgaard Pedersen, e-post johnny.pedersen@vegvesen-no, telefon 92041437

Aktuelt for fylke(r): Rogaland