Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det har vært labert oppmøte under årets gratis kontroller av russekjøretøy. Dette bekymrer oss i Statens vegvesen.

Av Espen Andersson, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Russebilkontroll i 2019.
Det har vært labert oppmøte på årets russebilkontroller. dette bekymrer Statens vegvesen. Bildet er fra en kontroll i 2019. Foto: Anniken Westad

Færre russebiler og russebusser har vært inne til kontroll før årets russetid enn det som er vanlig. Vi tror mange er redd for å få store utgifter hvis det avdekkes feil på kjøretøyene. Selv om bilen eller bussen er EU-godkjent er det viktig at de er trafikksikre og at de er bygd om i henhold til regelverket. Blant russekjøretøyene som har vært inne til kontroll har det blitt avdekket mange tilfeller av ombygginger som ikke er godkjente.

Noen av bussene som har vært inne til kontroll har hatt sitteplasser. Etter kontrollen har de blitt bygd om til festlokaler med aggregat. Noen av bussene har også ståplasser. Det er veldig bekymringsfullt.

I Agder ble bare 30 % av russekjøretøyene som var inne til kontroll godkjent. Første dagen de hadde gratis kontroll av russebiler der, ble bare fem av 25 kjøretøy godkjent.

Bruk aggregatet riktig

Vi har også sett flere eksempler på feil bruk av aggregat. Det kan få fatale konsekvenser. Aggregatene som er montert i bussen må kunne stå i lukket rom. Eksosen må føres ut av rommet og ut på utsiden av bussen. Fastmonterte aggregat skal være godkjente.

De fleste aggregat kan kun startes/brukes når de står utendørs. Da er det svært viktig at disse ikke brukes mens de står i bussen. Eksos i lasterommet fra aggregatene kan trenge inn i bussen og utgjør en fare for liv og helse, i verste fall dødsfall.

Ta med bussen til en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner eller et verksted hvis dere er i tvil om hvilken type aggregat som er montert i bussen. Autorisert forhandler av aggregatet kan også avklare bruksområde. Dette skal også stå i bruksanvisningen til aggregatet.

Les mer om aggregat her: Riktig bruk av strømaggregat | Statens vegvesen

Flere kontroller langs vei

I tiden fremover vil Statens vegvesen gjennomføre flere kontroller langs vei, med fokus på russebiler og russebusser. Om alt ikke er i orden på kjøretøyene, risikerer dere som er russ at dere ikke får kjøre videre. Er dere usikre på om bil eller buss er trafikksikker, oppsøk et verksted for å få sjekket dette. Det er det samme regelverket som gjelder for russekjøretøy som for alle andre kjøretøy som ferdes i trafikken.

Dere finner mange tips for en trygg og trafikksikker russetid på Vegvesenet hjemmeside: Russ | Statens vegvesen

Jeg og resten av Statens vegvesen ønsker dere en god og trafikksikker russetid!