Feil bruk av strømaggregater kan få alvorlige konsekvenser. Sett dere derfor godt inn i bruken av det.

Flere russearrangement har egen aggregatpark som tilbyr strøm til store lyd- og lysanlegg på bussene. Vurder derfor om dere trenger et eget i tillegg.

Før dere bruke et aggregat, må dere derfor vite følgende:

 • Eksos i passasjerrommet kan føre til kullosforgiftning, og i verste fall død.
 • De fleste aggregat er ikke laget for å brukes i kjøretøy og er ikke lov å bruke når bussen kjører.
 • Aggregat som ikke er beregnet for montering i lukkede rom, må bare brukes når de står utenfor bussen.
 • Er det lukkede rommet i bussen veldig godt ventilert og gasstett inn mot passasjerrommet, kan dere bruke aggregatene når bussen står stille.
 • Les bruksanvisningen for aggregatet og pass på at kontakter og ledninger er i god stand og passer til utendørs bruk. Vann og kontakter er en dårlig kombinasjon.
 • Sjekk at jordfeilbryter på aggregat fungerer ved å trykke på testknapp, om aggregatet har dette.
 • Vi anbefaler at dere oppbevarer og bruker aggregat utenfor bussen, for eksempel på en egen tilhenger. 

Når flere busser er parkert tett sammen, kan eksosen fra både frittstående og fastmonterte aggregat komme inn i egen eller andres busser. Husk at eksosen er giftig og fortrenger oksygenet i rommet. Vanligvis merker man ikke faren før det er for sent.

Transport av aggregat og drivstoff

Hvis dere skal transportere eller oppbevare aggregatet, må det oppbevares i et eget rom med god utluftning som er tett mot passasjerrommet.

Det er lov å transportere inntil 25 liter bensin og 60 liter diesel på godkjente kanner. Kannene skal være lukket under transporten og sikret på en slik måte at de ikke kan bevege seg, velte eller falle.

De må fraktes i et eget rom som er adskilt fra passasjerrommet. De kan ikke fraktes i motorrom.

Montering av aggregat

Det er bare aggregater beregnet på montering i lukkede rom som kan monteres fast i bussen og brukes når den kjører. Det er svært viktig at dere følger fabrikantens anvisning. Ta gjerne kontakt med en trafikkstasjon om dere trenger hjelp.

Et fastmontert aggregat regnes som en del av bussens elektriske anlegg, og tilkoblingen må derfor være med i samsvarserklæringen for elektrisk anlegg. 

Regelverket for buss krever at:

 • Rom for aggregat skal bygges på samme måte som det vanlige motorrommet i bussen. De tekniske kravene til motorrom skal være tilfredsstilt.
 • Aggregatets drivstoffsystem skal tilfredsstille de samme krav som for bussens drivstoffsystem.
 • Aggregat og eksosrør må plasseres og isoleres slik at strålingsvarmen ikke kan antenne annet materiale eller drivstoff.
 • Eksosen må føres ut av kjøretøyet på en slik måte at den ikke lett trenger inn i passasjerrommet. Vit at eksos i passasjerrommet kan føre til kullosforgiftning, og i verste fall død. 
Sist oppdatert: