Nødutganger skal være tydelig merket og ha en bruksveiledning. Hindringer, som seterygger og skap, må ikke gjøre det vanskelige å bruke dem.

Det er ulike krav til ulike nødutgangsvinduer og rømningsluker.

Krav til nødutgangsvinduer

Nødutgangsvinduer skal være gjennomsiktige, slik at hjelpemannskaper kan å se inn. Nødutgangsvinduene skal være jevnt fordelt i bussens lengderetning og sider.

Krav til minsteareal på vindusflaten avhenger av bussens alder, men det skal det være plass til et rektangel som er 50 cm høyt og 70 cm langt. Kravet gjelder hele glassflaten med lister, innvendig og utvendig. Det betyr at selv om vinduet er større enn minstekravet kan du ikke male, dekke til eller bygge over de delene av vinduet som går utover størrelsen på rektangelet.

Krav til vindu med nødhammer

Nødutgangsvinduer som er ment å knuses med en nødhammer skal være av herdet glass, og ha minst én nødhammer plombert i et eget feste. Hele glassflaten skal være fri for maling og folie.

Dere kan bruke dråpefolie, som ikke danner en sammenhengende hinne, og som derfor ikke hindrer sikt inn og ut av vinduet.

Krav til vindu med rivelist

Noen nødutgangsvinduer er utstyrt med en rivelist. Et slikt vindu skal ha et håndtak til å dra ut rivelisten med, slik at hele vinduet løsner og kan bli skjøvet ut. Håndtaket må derfor være lett tilgjengelig, og ingenting må hindre rivelisten fra å løsne eller vinduet i å bli skjøvet ut. 

Dere kan påføre folie som ikke hindrer sikt på vinduer med rivelist. Folien må ikke være til hinder for å fjerne vinduet. Men det er ikke lov å male eller dekke selve rivelisten, verken innvending eller utvending. 

Krav til rømningsluker

Rømningslukene skal være jevnt fordelt i bussens lengderetning, og de skal på en enkel måte kunne åpnes helt opp uten hindring. Lukene skal ha et areal på minst 0,4 m2 og skal være plass til et rektangel som er 50 cm høyt og 70 cm langt.

Krav til antall rømningsluker avhenger av antall sitteplasser, og skal normalt ikke endres ved ombygging. 

Regelverket om buss finner du i kjøretøyforskriften eller i bussdirektivet. Ta kontakt med oss om du er usikker på de spesielle reglene for buss.

Sist oppdatert: