For å unngå fare ved berøring eller brann, må alt av elektrisk anlegg i bussen eller bilen være forsvarlig.

Dette gjelder både det som finnes originalt i russebussen eller russebilen, og anlegg som er lagt opp senere. Driftsspenningen på originale anlegg er normalt 12 volt i bil og 24 volt i buss.

Installasjon og utbedring av feil

Skal dere installere nytt elektrisk anlegg skal det utføres av en elektroinstallatør registrert i DSBs elvirksomhetsregister.  Installatøren skal levere samsvarserklæring som viser hvem som har utført arbeidet, hvordan det er utført samt at installatør tar ansvar for at det er sikkert. Samsvarserklæringen og annen nødvendig dokumentasjon skal være med i bussen eller bilen. Dokumentasjonen skal dere kunne legge frem ved kontroller og levere videre til ny eier når dere selger bussen eller bilen. For å få bilen eller bussen godkjent med russeoblat må dere vise samsvarserklæring.

Kravene gjelder alle elektriske installasjoner, uansett spenning, som installeres i tillegg til det originale fra produsenten av kjøretøyet. Normalt er dette installasjoner med spenning opp mot 230 volt eller 400 volt.

Det er viktig at feil og skader utbedres når det oppdages og at arbeidet gjøres lovlig. Ikke minst må kontakter og kabler som er skadet repareres før de tas i bruk. Sjekk for varmgang og synlige tegn på at kontakter er brunsvidde. Bare bruk godkjente skjøteledninger som er i god stand.

Kravene til de elektriske anleggene er viktig for å unngå berøringsfare og brann.

Krav om hovedbryter

For busser registrert 13. februar 2004 eller senere for anlegg med driftsspenning 100 volt og mer, er det krav å ha en hovedbryter lett tilgjengelig fra førerplass. På eldre busser er det krav om hovedbryter uansett driftsspenning (det kan være flere hovedbrytere).