Russebusser skal ha brannslukningsapparat i bussen. Apparatet skal være sikkert plassert og lett tilgjengelig for sjåføren.

Pulverapparatet skal være av type som er godkjent i Norge eller i annet EU/EØS-land. Håndslokkere må vedlikeholdes regelmessig selv om de har lang levetid, og det er eieren av håndslokkeren som har ansvaret.

Ulike krav til håndslokkere i russebusser

  • I buss med inntil 22 sitteplasser i tillegg til førersetet er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.
  • I buss med over 22 sitteplasser i tillegg til førersetet, skal det være minst en håndslokker med minimum 6 kg pulver.

Har dere campingbil som russebil, er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.

Det er ikke krav til brannslukningsapparat i personbiler, men det er anbefalt. Vi anbefaler også å ha røykvarsler og gassvarsler i russebil og russebuss, spesielt hvis dere skal overnatte der.

Husk at røyking eller bruk av åpen flamme ikke må skje i nærheten av bensin. Kjøretøy blir raskt overtent, og det kan begynne å brenne. 

Sist oppdatert: