Skal dere bygge om en russebuss eller russebil innvendig eller utvendig, må den til en trafikkstasjon for godkjenning.

Hvis dere ønsker å gjøre store endringer på kjøretøyet, for eksempel bygge en bar, et bord eller vegger må det godkjennes av en trafikkstasjon. Spør gjerne Statens vegvesen før byggingen starter, om det dere planlegger lar seg godkjenne.

Takrigg (krone/takgrind)

Av hensyn til trafikksikkerheten er lovverket på dette området veldig strengt. Vær derfor oppmerksom på at det å få godkjent nye takkonstruksjoner på busser i Norge er veldig vanskelig.

For at en krone skal bli godkjent, er det lovbestemt at man må vise dokumentasjon fra et kompetent, uavhengig laboratorium eller fra fabrikanten av kjøretøyet. Slike laboratorier finnes per i dag ikke i Norge. Det beste er derfor å ta kontakt med fabrikanten av kjøretøyet, men å få tak i denne dokumentasjonen kan være veldig vanskelig. Verkstedet som bygger takrigget må også dokumentere all bygging og montering. For å få alt godkjent, må dere vise frem denne dokumentasjonen sammen med det fra laboratoriet eller fabrikanten, på en trafikkstasjon.

Selv om en buss har blitt godkjent med krone tidligere, er det ikke sikkert den blir godkjent på nytt. På kroner som allerede er godkjent hender det av og til at konstruksjonen er svekket. Kronen er ofte laget av tre, og treverket trekker til seg vann og begynner å svelle og råtne. Dersom det har skjedd, får bussen en mangel som dere må utbedre. Må dere skifte ut kronen helt, må den godkjennes på samme måte som nevnt ovenfor (fra et laboratorium eller fabrikanten).

Husk at eventuell last som festes til takrigg må festes forsvarlig og ikke være tyngre enn det takriggen er godkjent for.

Ikke ha mer vekt enn tillatt

I vognkortet finner dere russebussen eller russebilens tillatte totalvekt. Totalvekten er maksvekten kjøretøyet får lov til å veie når den står på vekta. Bilen eller bussen skal veies med alle personer og alt dere har tenkt å ta med. Vit at det dere utstyrer bilen med kan gjøre at kjøretøyet blir så tungt at dere ikke får med alle passasjerer dere vil ha med.

Dere må sikre laste godt

Alle løse gjenstander kan utgjøre en mulig fare. Visste dere at en løs kasse, for eksempel en høyttaler på 20 kg, får en kraft som tilsvarer 1 250 kg ved en bråstopp i 50 km/t? Det er derfor viktig at lasten du har med et godt sikret ,så den ikke forskyver seg eller faller av når dere kjører. 

Skal dere bruke henger?

Skal russebussen eller russebilen trekke henger, kan dere bruke tilhengerkalkulatoren for å regne ut hvor mye kjøretøyet kan trekke.

Montering av tilhengerfeste

Tilhengerfestet skal ha varig merking som angir fabrikat og største tillatte tilhengervekt.

Personbiler og varebiler som får montert tilhengerfeste beregnet til biltypen, trenger ikke vises på en trafikkstasjon. Men skal dere montere tilhengerfeste på en russebuss eller bil med tillatt totalvekt over 3500 kg, må det godkjennes av en trafikkstasjon. Det kan være det må gjøres forsterkninger eller modifiseringer i rammekonstruksjonen på kjøretøyet før tilhengerfestet kan monteres. Kjøretøyfabrikanten fastsetter hvilken maksimal tilhengervekt kjøretøyet kan godkjennes for. Påbygger (den som monterer tilhengerfestet) må dokumentere at montering av tilhengerfeste er gjort etter retningslinjer fra fabrikant. 

Sist oppdatert: