Det er regler for seter og bilbelter i russebusser og russebiler. Her kan du lese om reglene du må kjenne til.

Setene skal vende forover eller bakover, og ikke være sidevendte. Busser eller biler som allerede er godkjent med sidevendte seter kan beholde disse, så lenge dere ikke endrer på setene. Setene skal være godt festet i bussens eller bilens karosseri. Vi anbefaler også at dere monterer hodestøtter, spesielt når passasjerer sitter baklengs.

Seter og innfestingspunkter i russebusser og biler skal tilfredsstille kravene til utforming i bilforskriften eller kjøretøyforskriften. For at bussen eller bilen skal bli godkjent, kan vi kreve dokumentasjon på at sete og seteinnfestning er i henhold til gjeldene krav. Hvis bussen har de originale setene der de var festet da den var ny, blir setene godkjent. 

Regler for bilbelter

For festing av bilbelter må dere bruke de originale boltene som følger med bilbeltene (boltdimensjon 7/16 UNF (11,1mm). Slike bolter kan også skaffes av bilverksteder.

Hvis dere fester beltet i selve stolen, må stolen være beregnet for en slik montering. Stolen må da være ekstra godt festet i gulvets rammekonstruksjon (tåle både stol og person i belte).

Hvis dere fester beltene i bussens gulv, må innfestingen forankres i gulvets rammekonstruksjon, og ikke bare i gulvet.

For å få hjelp til ombygging av sitteplasser og bilbelter bør dere kontakte et godkjent bilverksted eller påbyggerverksted .

For biler nyere enn 2002, og busser nyere enn 1999

For disse bussene og bilene gjelder bestemmelsene i kjøretøyforskriften § 16-2 og § 16-3.

For biler fra 2002 og eldre, og busser fra 1999

Når dere endrer eller flytter seter i bilen eller bussen, må dere også montere bilbelter på alle plasser. Om dere skal bruke 2- eller 3-punkts bilbelter avhenger av flere faktorer, så dere må se i kjøretøyforskriften hva som gjelder for dere. Bruk helst kjøretøyets eksisterende innfestingspunkter.