Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

E6 ved Stavsjøfjelltunnelen er fortsatt stengt etter jordskredet onsdag, og det kan ta noe tid før den blir åpnet.

– Vi oppfordrer derfor trafikantene allerede nå om å ta høyde for denne situasjonen når de planlegger helgeutfart, spesielt med tanke på rushtiden fredag. Vi oppfordrer de som kan om å ha hjemmekontor, eller om å reise kollektivt. Må du kjøre, tenk trafikksikkerhet, ta det rolig, og beregn ekstra tid, sier prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen.

Omkjøringsveg er fylkesveg 950 Hommelvik - Stjørdal, som er midlertidig åpnet for modulvogntog type 1 og 2, og 24 meters vogntog.

Trafikanter oppfordres til å sjekke 175.no før de skal ut og kjøre. På denne nettsiden finnes det til enhver tid oppdatert trafikkinformasjon.

– Statens vegvesen avventer geotekniske vurderinger fra byggherre Nye Veier AS før vi avgjør når vi kan åpne veien. I tillegg må vi vurdere skadeomfanget skredet har gitt på tunnelens tekniske utstyr.

– Vi forstår at det er en krevende situasjon for trafikantene når en så sterkt trafikkert veg som E6 ved Trondheim må stenges. Både trafikksikkerhet og forutsigbar fremkommelighet er viktig for oss, avslutter Dypvik.

Dette sier Trøndelag fylkeskommune om omkjøringsvegen

Det er Trøndelag fylkeskommune som eier omkjøringvegen, fylkesveg 950. Fylket oppfordrer alle trafikanter til å ta ekstra hensyn for å ivareta trafikksikkerheten i omkjøringsperioden.

– Skolebarn og andre myke trafikanter ferdes langs ruta. Vær ekstra oppmerksom, særlig ved gangfelt og andre krysningspunkter. Vi minner også om muligheten for å ta tog og buss, sier seksjonsleder Endre Rudolfsen i Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktperson Statens vegvesen: Roar Dypvik, roar.dypvik@vegvesen.no, telefon 90021268

Kontaktperson Trøndelag fylkeskommune: Endre Rudolfsen, e-post endru@trondelagfylke.no, telefon 924 25 625

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag