Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Var det fremtidens geologer Statens vegvesen hadde på besøk i Stavanger?

Det gjenstår å se, men de ti elevene fra programfag VG2 geofag på Hetland videregående skole virket ihvertfall svært interesserte da de tilbrakte deler av en skoledag på Statens vegvesens kontorsted i Bergelandsgata i Stavanger sentrum.

De lærer om skred på skolen nå, og tok selv kontakt for å få kunnskap om hvordan Vegvesenet jobber med temaet. Elevene ønsket informasjon om alt fra kartlegging av skredsoner, til sikringstiltak og praktisk skredarbeid i felt.

Vegvesenet stilte med Rolf Anders Tønder Svensson, som er byggeleder for driftskontrakt Haugesund. Den dekker et stort område, og omfatter blant annet skredutsatte områder langs riksveg 13 i Suldal.

Elevene fra programfag VG2 geofag fra Hetland videregående på besøk hos Statens vegvesen i Stavanger. Bak til venstre står byggeleder Rolf Anders Tønder Svensson i Statens vegvesen og geolog Agnes Haker i Rogaland fylkeskommune. Bak til høyre geofaglærer Erika Rørvik Njå.
Elevene fra programfag VG2 geofag fra Hetland videregående på besøk hos Statens vegvesen i Stavanger. Bak til venstre står byggeleder Rolf Anders Tønder Svensson i Statens vegvesen og geolog Agnes Haker i Rogaland fylkeskommune. Bak til høyre geofaglærer Erika Rørvik Njå. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

En luftig jobb

Geolog Agnes Haker fra Rogaland fylkeskommune var også med. Hun har tidligere jobbet i Vegvesenet, og ga geofag-elevene et godt innblikk i en geologs varierte og uforutsigbare arbeidshverdag.

«Er du mye i felt» var blant det elevene lurte på.

– Ja, feltarbeid er en viktig del av jobben min. Liker du å være ute, er geolog et fint yrke. Og liker du å klatre, er det heller ikke noen ulempe, sa hun.

I tillegg til eksempler på hvordan skred kan påvirke vegnettet, viste hun også bilde av seg selv hengende 400 meter over bakken.

– Så jeg kan ikke ha høydeskrekk, la hun smilende til.

Elevene lurte på om det er mye rapportskriving i jobben, noe Haker kunne bekrefte.

Ansvar og sikkerhet

På et besøk hos Statens vegvesen får man innblikk ikke bare i fagområder, men også i samfunnsikkerhet, -beredskap og kommandolinjer.

«Er det du som bestemmer når en veg kan stenges eller åpnes? Er det mye ansvar og press å ha en slik jobb, og gjør du slike vurderinger alene»? var også blant spørsmålene elevene hadde.

– Det er ikke så mange som har myndighet til å stenge og åpne veger. Som byggeleder representerer jeg vegeier, og har den muligheten. Men selv om det er jeg som tar den endelige avgjørelsen, gjør jeg det aldri uten at jeg først har rådført meg med og lyttet til geologens faglige anbefalinger, understreket Rolf Anders Tønder Svensson

– Som dere skjønner; geologisk fagkompetanse er uvurderlig viktig for samfunnet. Sikkerhet går alltid først, på alle plan, samtidig som vi også har et tydelig oppdrag om å holde riks- og europavegene åpne så mye som mulig, la han til for å illustrere samarbeidet mellom driftskontrakt, geolog og entreprenør.

– Virker som et spennende yrke

Blant en geologs oppgaver er å grave. Og elevene benyttet virkelig anledningen til å spørre og grave når de fikk møte fagfolk.

Og hvem vet? Kanskje et frø eller to ble sådd denne formiddagen? For når vi snakker med elevene i pauser og etter besøket, har de ikke blitt redde av det geolog og byggeleder kunne fortelle om stor mediepågang og mange telefoner i forbindelse med skredhendelser.

– Det er helt åpenbart en del trykk, men det skremmer oss ikke. Det virker som en  spennede og variert jobb med utfordrende arbeidsoppgaver, sier elevene vi snakket med.

Svensson er veldig glad for at geofag på Hetland videregående ønsket å besøke Statens vegvesen.

– Det å møte publikum, og som nå ungdom og neste generasjon potensielle geologer, kanskje til og med hos oss, er en viktig og hyggelig del av vårt samfunnsansvar, sier han.

Kontaktperson: Rolf Anders Tønder Svensson, e-post rolf.anders.tonder.svensson@vegvesen.no, telefon 48027103

Aktuelt for fylke(r): Rogaland