Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anskaffelse av BIM-komponenter for digitale tvillinger vil få ambisjonene til modellbasert prosjektgjennomføring i Vegvesenet til å skyte fart.

Med ett blikk på mobilen vil Vegvesenet få tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, hms, kostnader, fremdrift og kvalitet m.m.
GEVINSTER: Med ett blikk på mobilen vil Vegvesenet få tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, hms, kostnader, fremdrift og kvalitet m.m. Foto: Red Ant, Statens vegvesen

Nå ønsker Statens vegvesen respons og tilbakemeldinger fra markedet på piloten som skal utvikles. 

Prosjektstyring i sanntid 

Vegvesenet har utviklet en webbasert pilot for modellorientert prosjektstyring. Med ett blikk på mobilen vil den digitale tvillingen gi styringsinformasjon i sanntid om prosjektet som er under arbeid. Gevinstene er mange, men for Vegvesenet er tidlig tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, hms, kostnader, fremdrift og kvalitet sentralt.  

Løsningen som er utviklet går under navnet MOPS, Modellorientert Prosjektstyring i Sanntid. Nå skal piloten realiseres og utvikles videre frem mot 2025! 

Store ambisjoner for kontroll på dataflyt 

– Vi har store ambisjoner når det gjelder bruk av ny teknologi og kontroll på dataflyt i våre utbyggingsprosjekter. Styringsinformasjon i sanntid på hele utbyggingsporteføljen vil endre vår rolle som byggherre totalt. Med full kontroll på viktige parameter som klima, økonomi og HMS vil rapportering og kontraktsoppfølging bli enda bedre. Vi ser et stort effektiviseringspotensial i å få løsningen realisert og tatt i bruk, sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen. 

Ønsker respons fra markedet for å justere anskaffelsen

Når vi nå går ut med en markedsundersøkelse er det med en forventing om å få markedets respons knyttet til anskaffelsen samt kunne gjøre justeringer basert på konkrete tilbakemeldinger.  

– Vi håper også markedet gjennom dette oppfatter hvilken retning Vegvesenet nå går knyttet til digitalisering av byggherrerollen, understreker Hanne Hermanrud, direktør for Teknologi og utvikling i Utbyggingsdivisjonen.  

Markedsundersøkelsen er publisert i Doffin 

Markedsundersøkelsen er i denne omgang avgrenset til utsendelse av spørsmål som vi ønsker svar på, sammen med innspill fra markedet i den sammenheng. Markedet har mulighet til å sende inn anonyme spørsmål som blir besvart av Statens vegvesen.

Konseptet «BOLC-pilot» er presentert flere ganger gjennom samarbeid med buildingSMART ved en rekke anledninger, og vi håper det er en viss kjennskap til prosjektet i bransjen,  

Invitasjon til undersøkelsen 

Målgruppen for undersøkelsen er: 

  • Interesserte leverandører av produkter og tjenester innen prosjektgjennomføring og digital tvilling. 
  • Andre offentlige virksomheter som er interessert i tilsvarende komponentbaserte løsninger, og eventuelt ønsker samarbeid rundt utviklingen av Modellorientert byggherre kildekoden 

Frist for besvarelse er 31. mai  

Frist for innlevering og spørsmål er  31.mai 2022.
Spørsmål vil deretter bli besvart innen fem virkedager
 

Spørsmål sendes og besvares gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet KGV (Doffin). Alle innkomne spørsmål vil bli anonymisert. 

Kontaktperson: Elin Dalen-Rasmussen, produkteier MOPS 
E-post:  

Aktuelt for fylke(r): Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Viken, Vestland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark