Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet har lyst ut konkurranse om etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransporten langs E6 Moss-Oslo. Tilbudsfrist er 1. sept.

Lastebil med gardin trukket for som tyder på at sjåføren hviler.
Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Statens vegvesen ønsker derfor å utvikle et bedre tilbud til tungbilsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgnhvil og ukehvil Foto: Knut Opeide

– Vi ønsker å inngå leieavtaler med private tilbydere langs E6 fra Moss til Oslo som kan etablere, drifte og vedlikeholde døgnhvileplasser. Det er aktuelt å inngå avtale med flere tilbydere, men vi foretrekker så store døgnhvileplasser som mulig, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Siv Kilskar. 

Det er behov for ca. 180-220 oppstillingsplasser på strekningen E6 Moss-Oslo. Minstekravet til antall oppstillingsplasser for hver døgnhvileplass, er 20. Døgnhvileplassene skal være klare til åpning senest 1. juni 2023. 

Betaler leie i tre år

Døgnhvileplassen skal være lokalisert i nærheten av E6. Kjøreavstanden fra E6 til innkjøringen til selve døgnhvileplassen skal være på maksimalt to kilometer. Døgnhvileplassen skal inneholde et servicebygg med sanitæranlegg. 

– Vi henvender oss først og fremst til private aktører som driver en virksomhet som de av egeninteresse vil holde i god stand slik at den blir attraktiv for sjåførene, sier Kilskar. 

De Statens vegvesen inngår avtale med, får betalt en årlig leie som skal dekke etablering av døgnhvileplassen samt drift og vedlikehold i tre år framover. Vegvesenet har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1+1 år, slik at mulig leieperiode kan bli totalt seks år. 

Frist for å levere foreløpig tilbud er 1. september 2022. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN, den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.

FAKTA om kjøre- og hviletid

Tungbilsjåfører må forholde seg til et strengt regelverk for kjøre- og hviletid.
Daglig skal tungbilsjåfører etter regelverket ta 45 minutters pause når de har
kjørt fire og en halv time. Hvert døgn skal sjåførene hvile sammenhengende i
elleve timer. I løpet av ei arbeidsuke skal sjåførene ha minst 45 timers ukehvil
maksimum seks døgn etter forrige ukehvil.

Aktuelt for fylke(r): Viken