Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Mesta har signert driftskontrakten som skal sikre framkommelige og trygge riksveger på Nordmøre fram til høsten 2027.

E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre i kveldsol. Denne strekningen inngår i den nye driftskontrakten.
E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre inngår i den nye driftskontrakten som Mesta får ansvaret for fra 1. september. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

I forrige uke signerte Statens vegvesen og Mesta kontrakten som har en verdi på 445 millioner kroner ekskl.  mva.

– Med Mesta sin kompetanse og erfaring, er vi sikre på at våre riks- og europaveger på Nordmøre er i de beste hender, sier Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef for Drift midt i forbindelse med kontraktsigneringen.

Den nysignerte kontrakten gjelder fra 1. september 2022 og fem år fremover. Nå starter planlegging og forberedelsene frem mot oppstarten til høsten.

Trafikantene skal trygt frem

Mesta har i dag drift og vedlikeholdsansvaret for en del av vegnettet som inngår i den nye kontrakten.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Mesta frem til nå, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Både Mesta og Statens vegvesen er opptatt av å finne gode løsninger som gir trygge og sikre veger, samt god fremkommelighet for alle trafikantene, sier Rotlid.

Driftskontrakten omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveger. Totalt inneholder driftskontrakten om lag 400 kilometer riksveg og 66 km gang- og sykkelveger.

Kontraktsområdet omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.

Nye krav til klima og miljø

I tillegg til at Statens vegvesens driftskontrakter skal bidra til at trafikantene kommer trygt og sikkert fram til planlagt tid, har Vegvesenet også et mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030. Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle sine driftskontrakter – også denne kontrakten.

– I denne kontrakten har Mesta blant annet fått krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund. Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, forklarer Rotlid og legger til at Mesta i kontrakten også er oppfordret til å foreslå FoU-prosjekter.

Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022.
Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag