Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anja Åboen Sletten er ansatt som ny direktør på Norsk Vegmuseum ved Hunderfossen i Lillehammer.

Åboen Sletten har vært ansatt ved vegmuseet siden 2001. Hun har vært konstituert i stillingen som museumsdirektør siden oktober i fjor. Hun tiltrer stillingen umiddelbart.

Anja Åboen Sletten.
Anja Åboen Sletten.

- Jeg er stolt og glad for å ha fått en spennende utfordring i en organisasjon som jeg kjenner godt, sier Anja Åboen Sletten.

Nasjonalt ansvar for veg-kulturminner

Norsk vegmuseum er en kulturhistorisk institusjon som er tillagt et nasjonalt ansvar for å ta vare på, forske på og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner vedrørende veg og vegtrafikk. Med utgangspunkt i en aktiv forvaltning av museets samlinger skal museet drive forskning og formidling basert på denne kunnskapen. I dette inngår også forvaltning og drift av de nasjonale museumsanleggene Norsk vegmuseum, Norsk kjøretøyhistorisk museum, Norsk fjellsprengningsmuseum og et nasjonalt trafikksikkerhetssenter, i tillegg til fem regionale museumssamlinger. Norsk vegmuseum ivaretar også forvaltning av etatens faste kulturminner i Nasjonal verneplan for veger, bruer, bygninger og andre vegrelaterte kulturminner.

- I tiden som kommer vil vi blant annet ha fokus på å utvikle vår digitale kompetanse, og effektiv bruk av digitale verktøy. Vi ønsker også økt samarbeid med næringslivet og med andre kultur- og utdanningsinstitusjoner.

- Helt sentral stilling

Direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen, Per Morten Lund, er glad for at Anja Åboen Sletten har takket ja til stillingen.
- Dette er en helt sentral stilling i forvaltningen av norsk veg- og transporthistorie. Anja er ambisiøs og har klare mål for den videre utviklingen av museet. Jeg er sikker på at hun vil være en god leder for museet og de ansatte, og en ressurs for meg og ledergruppen i divisjon Transport og samfunn,  sier Lund.