Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Krok bru har vært en del av rv. 41 i Dølemo siden 1939. Brua er smal, og nå skal den byttes ut. Arbeidet starter neste uke.

Krok bru langs rv. 41 er gammel og smal. Det er laget en omkjøringsveg ved siden av mens anleggsarbeidet pågår.
Arbeidet med å bygge ny Krok bru langs rv. 41 starter i neste uke. Det er laget omkjøringsveg forbi brua som skal benyttes mens anleggsarbeidet pågår. Foto: Statens vegvesen

Foruten å være smal med tanke på dagens trafikk, er det også dårlig sikt sør for brua.

– Vi skal bygge en helt ny bru, og i tillegg skal vi justere terrenget i sideområdet og fjerne vegetasjon for å få bedre sikt. Vegen i tilknytning til brua skal også fornyes, forteller Mariann Gundersen i Statens vegvesen som er byggeleder for prosjektet.

– Vi skal bygge en bru som gjør riksveg 41 tryggere og gjøre fremkommeligheten bedre for trafikantene, sier byggelederen for bruvedlikehold.

Det er bygget en omkjøringsveg ved siden av Krok bru som skal benyttes mens anleggsarbeidet pågår.

– Vi oppfordrer alle trafikanter til å kjøre pent ved anlegget og følge skiltingen. Det er viktig å ta hensyn til de som jobber på stedet, oppfordrer Gundersen.

Det er FS Mur AS som har fått oppdraget av Statens vegvesen, og kontrakten har en verdi på om lag 7,8 millioner kr (eks. mva).

Den nye Krok bru skal stå ferdig i oktober i år.

Aktuelt for fylke(r): Agder