Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sandnes kommune har i mange år jobbet målrettet og systematisk for å bedre trafikksikkerheten i kommunen, med spesiell vekt på sikkerhet for barn og unge.

– For å bedre trafikksikkerheten i hele landet, er vi helt avhengig av lokalt engasjement. Sandnes kommune har over flere år vist et slikt engasjement, og det har gitt resultater. Kommunen har jobbet målrettet og systematisk i sitt arbeid for å bedre trafikksikkerheten, og er et godt forbilde. Jeg er glad for å kunne kåre Sandnes kommune som Årets trafikksikkerhetskommune, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsminister Jon -Ivar Nygård overrakte trafikksikkerhetsprisen til ordfører Stanley Wirak i Sandnes mandag. Til høyre fylkesordfører Marianne Chesak, som nominerte Sandnes kommune. Foto: Frøydis Tornøe, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet deler i år ut trafikksikkerhetsprisen "Årets trafikksikkerhetskommune " for ellevte året på rad. Prisen er på en million kroner, og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunene er viktige trafikksikkerhetsaktører, og ved å berømme kommuner som utmerker seg positivt i dette arbeidet, ønsker vi å inspirere andre kommuner til en økt innsats, sier samferdselsministeren.

Begrunnelse for valg av Sandnes kommune

Kommunen arbeider bredt og tverrsektorielt i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Sandnes har særlig vektlagt trafikksikker skolevei, der alle 21 skoler i kommunen har fått etablert hjertesoner. Dette er viktige tiltak for økt trafikksikkerhet for barn og unge på og rundt skolene. Samtidig er dette avgjørende for å øke andelen som går eller sykler til skolen. I tillegg arbeider kommunen med å stimulere til trafikksikkerhetsopplæring i barnehager.

Sandnes kommune har en trafikksikkerhetsplan som forankres politisk i kommunestyret og formannskapet. I tillegg har kommunen etablert tverrfaglig samarbeid med andre aktører som fylkeskommunen og Trygg Trafikk i sitt trafikksikkerhetsarbeid, og de viser både initiativ og engasjement i dette arbeidet. Sandnes kommune har i flere år vært godkjent som «Trafikksikker kommune».

Mottok 11 forslag til kandidater

Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen og fylkeskommunene foreslår kandidater til prisen. I år mottok vi 11 forslag til kandidater.

Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Vegtilsynet,  Statens havarikommisjon, fylkeskommunene og Trygg Trafikk.

Juryen har vektlagt følgende:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skoleveiene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Tidligere vinnere

I 2021 var det Bømlo kommune som ble Årets trafikksikkerhetskommune. I 2020 gikk prisen til Rollag kommune, og i 2019 fikk Nord-Aurdal kommune prisen.

Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013, i 2014 gikk prisen til Bodø kommune, i 2015 til Alta kommune, i 2016 til Ski kommune og i 2017 til Kvinesdal kommune. Fredrikstad kommune fikk prisen i 2018.