Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal utbedre to av rømningstunnelene i Granstunnelen på riksveg 4. Arbeidet pågår i perioden 30. mai – 18. juni.

Det sørgående løpet i Granstunnelen blir nattestengt. Omkjøring om Gran sentrum. Foto: Google

Det sørgående tunnelløpet blir nattestengt mandag til fredag kl. 20-06 mens utbedringsarbeidene pågår. I tillegg blir det stengt natt til lørdag 18. juni i forbindelse med nedrigging og opprydding etter arbeidene.

Det blir omkjøring om Gran sentrum for sørgående trafikk når tunnelløpet er stengt. Arbeidene er lagt til natta når trafikken er lav for å redusere konsekvensene for trafikantene og trafikkavviklinga i Gran sentrum.

Utbedring av rømningstunneler

Det har oppstått behov for utbedring i to av de seks rømningstunnelene i Granstunnelen. Fjell er et levende materiale, og av og til oppstår det behov for utbedringer.

– Selve tunnelløpene er ikke påvirket av dette utenom at vi må holde det ene løpet stengt når arbeidene pågår. Dette er nødvendig for trafikksikkerheten og for de som skal gjøre arbeidene, sier Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Det er Mesta Fjellsikring AS som utfører arbeidet for Statens vegvesen.

Annet vedlikehold samtidig

I tillegg til utbedringsarbeidet i rømningstunnelene vil Statens vegvesen benytte anledningen mens sørgående løp likevel er stengt til å utføre andre rutinemessige vedlikeholdstiltak. Blant annet skal lys, vifter, overvåkingskameraer og nødtelefoner sjekkes.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet