Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Slitte dekk, feil dekktrykk eller feil i dekkoppsett er årsak til eller medvirkende årsak til mange trafikkulykker. Kan en dekkskanner avsløre slike dekk?

Lastebil med diger blemme i det ene dekket - bilde
Denne lastebilen hadde en diger blemme i det ene dekket, og måtte parkere etter kontrollen. Foto: Statens vegvesen

I går signerte divisjonsdirektør Bodil Rønning Dreyer tre utviklingsavtaler på vegne av Statens vegvesen. Avtalene er inngått med Counting Hero AS, Norsk Datateknikk AS og Roadguard AS. De tre leverandørene skal i samarbeid med etaten utvikle og teste ulike konsepter for optisk dekkskanner, som skal avdekke feil med dekk. Dette vil forhåpentligvis etter hvert hindre mange trafikkulykker og hindre stengte veier på grunn av at biler blir stående fast. Dette gjelder spesielt tungtransport som kjører av veien vinterstid og blokkerer disse for annen trafikk. 

Hvordan fungerer dekkskanneren?

Statens vegvesen ønsker å utvikle to ulike typer dekkskannerne. Den ene varianten skal være fastmontert og være nedfelt i veibanen, ikke ulikt dagens vektslynger som benyttes for å veie kjøretøy i fart. Norsk Datateknikk og Roadguard vil utvikle og teste ulike konsepter for denne typen dekkskanner.  

Den andre typen dekkskanner skal være flyttbar, slik at den eksempelvis kan brukes i forbindelse med kontroller langs veien, og benyttes sammen med mobile sensorer for identifisering og utvelgelse av kjøretøy til kontroll (ANPR).  Counting Hero står for utvikling og testing av denne varianten.

Formålet med dekkskanner

– Primært skal data fra skannerne hjelpe oss å velge hvilke kjøretøy som bør kontrolleres basert på funn av dekk som ikke er egnet. Dette kan dreie seg om slitasje, feil dekktrykk eller feil i dekkoppsettet, sier Henrik Nygård Ertzeid, prosjektleder i Statens vegvesen.

Et annet bruksområde vil være å bruke signalene fra skanneren i automatisk varsling til kjøretøy. For eksempel varsler om at nå nærmer du deg en fjellovergang med vintervær, dersom du kjører på sommerdekk.

– Varslet kommer på et skilt langs veien, slik vi i dag varsler hvor høy fart du kjører i, forteller Henrik Nygård Ertzeid.

I tillegg til å varsle eller plukke ut kjøretøy til kontroll, kan dekkskannerne også gi oss mye ny og nyttig data vi kan bruke til blant annet statistikker.

I gang til høsten

De tre leverandørene skal bruke høsten på å produsere prototypene av dekkskannere.

– Parallelt med dette må vi i Vegvesenet jobbe med å finne og forberede egnede plasser for utplassering av sensorene, helst på steder der vi bruker til kontroll langs veien i dag, sier Bodil Rønning Dreyer.

Statens vegvesen mener de allerede neste høst kan starte testingen av de to typene dekkskannere. I så fall kan de bli tatt i bruk allerede i 2024.

Grundig forarbeid

Statens vegvesen startet arbeidet knyttet til bruk av optiske dekkskannere for vel ett år siden. Først og fremst var det viktig å finne ut om det allerede finnes en løsning på dette i markedet.

– Konklusjonen var at det ikke finnes en løsning som lar oss vurdere kvalitet på dekk i høy hastighet, og som samtidig tåler norske forhold, forteller Ertzeid.

De som arbeidet med prosjektet oppdaget samtidig at det er flere private aktører som ønsker å utvikle en slik sensor i samarbeid med Statens vegvesen.

I februar 2022 utlyste derfor Statens vegvesen en konkurranse for utvikling av dekkskanner. Vegvesenet valgte konkurranseformen «Konkurransepreget dialog», noe som gjør at konkurransen kan gjennomføres uten at noen kjenner alle egenskapene til det ønskede produktet.

– Vi vet utfordringen vi ønsker å løse, men ikke akkurat hvordan. For å sikre fremdrift, og at de tre valgte leverandørene møter behovene våre, har vi delt utviklingsavtalene inn i flere faser, der leverandøren må oppfylle foregående fase for å få gå videre til neste fase. Leverandør må først produsere en fungerende prototype, deretter må den testet under reelle forhold ute over tid, før den til slutt kan testes over tid på trafikkert vei, avslutter Ertzeid.