Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ny håndbok om vern av gamle veier, historiske veifar og kulturminner er tema i Riksantikvartimen 2. juni.

Håndboka Gamle veger og vegfar er skrevet av arkeolog Jan Adriansen i Sweco. Han jobbet tidligere i Statens vegvesen og var blant annet prosjektleder for Kongevegen over Filefjell. Boka er utgitt av Riksantikvaren og Statens vegvesen.

– I Riksantikvartimen 2. juni kl 0900 skal vi snakke om håndboka og prosjektene Kongevegen over Dovrefjell, Stalheimskleiva og Den Trondhiemske postvei, forteller seniorrådgiver Ann Kristin Engh ved Norsk vegmuseums fagavdeling. Sammen med Ann Kristin deltar også Marit Johansson og Izabela Chlewicka fra Statens vegvesen og Jan Adriansen.

Riksantikvartimen er en livesending som tar opp ulike temaer knyttet til kulturmiljø, kulturminner og landskap. Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event, og du trenger ikke melde deg på. Bruk denne lenken for å gå inn i webinaret.

Fortidens fortellinger

Under arbeidet med boka har arkeolog og forfatter Jan Adriansen gått langs gamle veier og veifar, lett gjennom skriftlige kilder og alliert seg med karteksperter fra Nasjonalbiblioteket, stedsnavnsgranskere fra Språkrådet, fagfolk på flora og kulturmark fra Høgskulen på Vestlandet og isbrearkeologer fra Innlandet, for å nevne noen. Boka er rikt illustrert med eksempler fra hele Norge.

Historisk bru langs Kongevegen på Dovre
Historisk bru langs Kongevegen på Dovre. Foto: Marit Johansson

– De gamle veiene kan fortelle oss mye om datidens samfunn. Veier er også fysiske kulturminner som bærer i seg en mengde kunnskap om tidligere tiders levekår, teknikk og tilnærming til naturen. En gammel mur sier noe om perioden den ble satt opp og metodene som ble brukt. Noen ganger kan man til og med kjenne igjen byggeteknikker fra de ulike arbeidslagene som jobbet på veien, forteller Jan Adriansen. .

En håndbok i vern og tilrettelegging

– Dette er en håndbok om vern og tilrettelegging av gamle veier og veifar. Mange ønsker å verne, sette i stand og tilrettelegge gamle veier, men mangler kunnskap om hvordan. Det skal denne håndboka hjelpe med.

Alle som jobber med prosjekter som berører eldre ferdselsårer, vil ha nytte av boka, både i forvaltningen, privatpersoner, lag, organisasjoner og andre. Det har skjedd mye på restaureringsfronten siden den forrige veilederen kom i 1994, sier Ann Kristin Engh.

Erfaringer fra Vegvesenets prosjekter

Mye av innholdet i boka er hentet fra erfaringer og prosjekter i regi av Statens vegvesen.

De gamle veiene kan fortelle oss mye om datidens samfunn.

– Vår satsing de siste 10 årene på istandsetting og tilrettelegging av lengre sammenhengende historiske vandringsleder er blitt lagt merke til, og er nå også et satsingsområde under samferdsel i Hurdalsplattformen, sier Ann Kristin Engh.

Vi i Norsk vegmuseum mottar nesten daglig spørsmål knyttet til veihistorie, og det er spesielt stor interesse for de første statlig bygde kjøreveiene: kongeveier og postveier. Vi håper boka vil bidra til å skape en generell interesse for gamle veier.

Boka er i salg på Norsk vegmuseum

Riksantikvaren og Statens vegvesen har samarbeidet med Miljødirektoratet, DNT og Vestland fylkeskommune om håndboka. Boka er i salg på Norsk vegmuseum.