Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Klimagassutslipp fra veitrafikken økte med nesten 4 prosent i 2021.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at klimagassutslipp fra veitrafikken økte med 3,8 prosent fra 2020 til 2021.

– Dette skyldes både at vi kjørte mer bil i 2021 og at det var en lavere mengde biodiesel innblandet i drivstoffet, sier Grethe Vikane, avdelingsdirektør for samfunnsutvikling og klima i Statens vegvesen.

Fra 2019 til 2020 reduserte vi bilkjøring som følge av koranatiltak med hjemmekontor og nedstenging. Tall fra 2021 viser at biltrafikken er tilbake på nivå med 2019. I 2020 sank utslippene med nesten fire prosent sammenlignet med 2019. 

Totalt i Norge sank klimagassutslippene med 0,3 prosent i 2021, noe som er å betegne som en flat utvikling. Sammenlignet med 1990 viser de foreløpige tallene for 2021 en nedgang på 4,5 prosent.

Vi kjørte mer bil i 2021

Antall kjørte kilometer økte samlet med 3,6 prosent fra 2020 til 2021. Personbiler økte med 3,8 prosent, mens bussenes trafikkarbeid sank med 9,1 prosent. 2021 var også et år med koronarestriksjoner, og vi reiste  mindre med kollektivtransport enn før pandemien.

Uten elbilene ville utslippene fra veitrafikken vært ganske mye høyere

Kjørelengden for godstransporten (summen av små godsbiler og store lastebiler) økte med 3,2 prosent fra 2020 til 2021.

Kjørelengde for elbiler økte med over 40 prosent

Ser vi nærmere på kjørelengder i kilometer, er det en nedgang for både bensin og dieselbiler, mens elbiler og hybridbiler økte. Men hybridbiler slipper nødvendigvis ikke ut mindre CO2, da de er store biler som ofte kjører langt.

– Antall kjørte kilometer med elbil økte fra 4 306 millioner i 2020 til 6 128 millioner km i 2021. Dette er en økning på over 40 prosent. Det betyr at uten elbilene, ville utslippene fra veitrafikken vært ganske mye høyere, poengterer Grethe Vikane.

Oppdatert status på nullutslippskjøretøy | Statens vegvesen

Mindre biodrivstoff

Noe av økningen skyldes også høyere salg av autodiesel og at det var en lavere mengde biodiesel innblandet i drivstoffet. Dette er fortsatt innenfor omsetningskravet.

Norge har et omsetningskrav som sier at de som selger drivstoff til veitrafikk må sørge for at 24,5 prosent av drivstoffet er biodrivstoff. I tillegg skal minimum 9 prosent av alt drivstoff være avansert biodrivstoff. Dette er biodrivstoff som i hovedsak er fremstilt av avfall og rester.

veitrafikk og kø
Mye av økningen i klimagassutslipp skyldes at vi kjørte mer bil i 2021. Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen