Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med stengingen av Badderen bru på E6 har Statens vegvesen vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra forordning.

Den midlertidige forskriften gjør unntak fra utvalgte bestemmelser i forordning (EF) nr. 561/2006, for førere som utfører nasjonal og internasjonal veitransport av gods og personer.

Unntakene gjelder fra dags dato, 3. juni 2022, og frem til 2. juli 2022, eller frem til Badderen bru på E6 åpner for trafikk, om dette skjer først.

Følgende unntak er vedtatt:

  • Den daglige kjøretiden skal ikke overstige 10 timer.
  • Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer og skal ikke føre til overskridelse av den øvre grensen for arbeidstid per uke som er fastsatt i direktiv 2002/15/EF.
  • Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer.
  • En fører kan ha et ubegrenset antall reduserte døgnhviler mellom to ukehviler.

Statens vegvesen oppfordrer de som benytter seg av unntaket til å ha en kopi av den midlertidige forskriften i kjøretøyet.

Den midlertidige forskriften kan du laste ned her.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Nordland