Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I løpet av årets seks første måneder omkom 63 personer. Dette er dobbelt så mange som i 2021, med rekordlave 31 døde ved utgangen av juni.

16 mistet livet i trafikken i juni, som er ni flere enn i samme måned i fjor.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi aldri har vært før. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen.

Flere omkomne i hver ulykke

Etter vårens mange dødsfall på veiene, maner vegdirektøren til å vise årvåkenhet inn mot sommerferien.

- Etter flere år med lave ulykkestall, ser vi en økning i dødstallene denne våren. Det spesielle i år er at det er mange ulykker med flere omkomne, og at det er flere omkomne på MC enn normalt, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

- Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi aldri har vært før. Derfor må vi være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Ingen av oss bør tro vi kan multitaske mens vi kjører, sier vegdirektøren.

Flest menn dør i trafikkulykkene

50 menn og 13 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer med nesten 70 prosent av alle dødsulykkene. 

34 av de totalt 63 trafikkdrepte omkom i en personbil. 14 omkom på motorsykkel, og tre var fotgjengere.

Viken, Rogaland og Nordland er fylkene med størst økning i antallet ulykker.

Mange dødsulykker i trafikken knyttes til fart og uoppmerksomhet

Årets dødsulykker analyseres fortsatt, men en rapport som har analysert ulykkene for årene 2017-2020 viser at norske sjåfører i stor grad holder fartsgrensene og kjører lovlydig. Utfordringen er ofte at sjåførene er uoppmerksomme eller trette.

- Vi ser ingen økning i gjennomsnittsfarten, sier vegdirektøren. De fleste holder fartsgrensen. Men vi er uoppmerksomme – og det kombinert med fart gjør at ulykkene ofte blir mer alvorlige. Dersom vi er mer oppmerksomme, er sjansen større for at vi klarer å reagere og stoppe i tide dersom noe skulle skje. Vi har ingen å miste, sier hun.

Norske trafikanter er de beste i Europa

For syvende året på rad er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I 2021 omkom 80 mennesker på norske veier. Det gjør Norge til det eneste landet som noensinne har vært nede i 17 omkomne per millioner innbyggere. EU-snittet er 45.

- Resultatene skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid fra Vegvesenet og andre aktører. Norske trafikanter er generelt gode sjåfører som i all hovedsak følger trafikkreglene. Men årets tall viser at vi må fortsette dette viktige arbeidet. Resultatene kommer ikke av seg selv, og alle må bidra. Nullvisjonen er et viktig mål. En drept eller hardt skadd i trafikken er én for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Ulykkestall for første halvår. Tallene for 2022 er foreløpige tall

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Viken

26

10

13

7

7

13

12

7

13

Oslo

2

3

2

1

2

1

2

0

2

Innlandet

3

5

8

5

4

7

5

4

6

Vestfold og Telemark

9

6

7

3

3

6

10

4

6

Agder

3

8

1

2

5

4

2

2

4

Rogaland

6

2

5

5

4

0

2

2

9

Vestland

9

3

8

8

6

4

2

3

4

Møre og Romsdal

3

2

1

3

5

5

1

1

2

Trøndelag

8

2

9

5

0

0

3

2

5

Nordland

4

1

2

3

5

6

4

0

8

Troms og Finnmark

2

5

6

3

2

2

3

6

4

SUM

75

47

62

45

43

48

46

31

63

 

Kjønn

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kvinner

21

9

9

12

11

11

6

8

13

Menn

54

38

53

33

34

39

40

23

50

SUM

75

47

62

45

45

50

46

31

63

 

Alder

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0-15

5

1

0

1

1

0

1

2

1

16-24

11

8

10

7

8

8

6

5

10

25-44

15

14

14

11

13

15

14

8

9

45-64

20

11

23

12

12

14

17

10

24

65+

24

13

15

14

11

13

8

6

19

SUM

75

47

62

45

45

50

46

31

63

 

Enhet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fotgjenger

10

6

5

6

3

7

6

3

3

Sykkel

4

2

5

3

5

3

3

2

4

Moped

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Lett MC

0

0

0

0

0

0

1

0

1

MC

10

12

10

9

5

10

9

3

13

ATV/Traktor

2

0

4

0

0

0

0

0

2

Personbil

40

26

34

20

28

25

20

18

34

Varebil/Bobil

1

0

2

0

0

0

0

0

4

Tungbil

2

1

2

1

1

3

5

3

1

Buss

3

0

0

0

0

0

1

1

1

Annet

3

0

0

2

0

0

0

0

0

SUM

75

47

62

42

43

48

45

30

63

 

Uhellstype

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Møteulykker

32

16

24

19

22

16

20

15

26

Utforkjøring

20

12

21

11

13

19

13

9

15

Kryssulykke

11

6

3

1

2

3

3

1

2

Samme kjøreretning

2

2

2

3

3

4

1

1

8

Fotgjengerulykke

10

6

5

7

4

7

6

3

2

Annet

0

5

7

4

1

1

3

2

10

SUM

75

47

62

45

45

50

46

31

63