Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegarbeidere som blir kjeftet på, vist fingeren til og sneiet borti skjer altfor ofte. Nå går flere vegaktører ut og ber folk skjerpe seg.

Trafikkdirigent og biler i kø - foto
Bilistene oppfordres til å bidra til at de som jobber langs vegen kommer trygt hjem. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Med sommeren kommer vegarbeid som ikke kan gjøres på andre tider av året. Samtidig øker trafikken. Mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs vegen. Det kan sette vegarbeidernes liv i fare.

Flere aktører går denne sommeren ut samtidig for å skape større oppmerksomhet og bevissthet rundt dette med kampanjen #TrygtHjemSammen. De ber om at bilistene samarbeider med de som jobber langs vegen så alle kommer trygt hjem.

Det er Statens vegvesen, Trafikksikkerhetsforeningen, Vegtilsynet, Utrykningspolitiet, Nye Veier AS, NHO Service og handel og Maskinentreprenørenes Forbund som ber om tålmodighet og forståelse fra trafikantene.

Se filmer fra Statens vegvesen under artikkelen.

Alle skal hjem til noen

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen minner om at de som bygger og vedlikeholder vegene, bruene og tunnelene våre, legger asfalt og setter opp rekkverk, er noens pappa eller mamma, kjæreste, sønn eller datter.

Hun ber bilistene huske på det neste gang de irriterer seg over at de må kjøre litt saktere, vente på grønt lyst eller til trafikkdirigenten gir klarsignal til å kjøre.

– Alle som er der for å gjøre vegene tryggere og bedre så vi får en enklere reisehverdag, skal komme trygt hjem til sine når arbeidsdagen er over, sier vegdirektør Dahl Hovland.

Farlig arbeidsplass

En fersk undersøkelse som Kantar har gjennomført for Trafikksikkerhetsforeningen, bekrefter at det ikke bare er vegarbeiderne som opplever arbeidsplassen sin som farlig. Også bilistene vedgår at det kan være farlig å arbeide langs vegen.

74 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de ofte kjører fortere enn hastigheten som er tillatt når de passerer vegarbeid. Det er de yngste sjåførene som innrømmer at de sjeldent senker farten.

Når så mange vedgår at de kjører for fort forbi et anleggsområde, er det kanskje ikke så rart at et stort flertall mener at de som utfører vegarbeid, har en farlig arbeidsplass. Hele 85 prosent av de spurte er enige i at de som holder på med vegarbeid, har en farlig arbeidsplass. Her er det helt klart de eldre som er mest enig i dette utsagnet. Hele 90 prosent av de over 60 år svarer at de er helt enig eller ganske enige i dette, mens hos de yngre sjåførene er det bare 65 prosent som mener det samme.

På spørsmålet om de lar seg irritere over å måtte stoppe på grunn av vegarbeid, svarer 42 prosent av de spurte i undersøkelsen at de blir irriterte. Også her er det klare aldersforskjeller. Mens 60 prosent at sjåførene mellom 15 og 44 år blir irriterte, er de eldste sjåførene langt mer tålmodige. Her svarer bare 26 prosent at de blir irriterte hvis de må stoppe for vegarbeid.

Heldigvis er det et klart fåtall av trafikantene som har opplevd ubehagelige situasjoner når de har passert vegarbeid. Her har bare elleve prosent svart «ja» på spørsmålet om de har opplevd ubehagelige situasjoner når de har passert et arbeidsområde langs vegen. På spørsmål om myke trafikanter er ivaretatt, svarer en tredjedel at de er helt enig eller ganske enig i dette.

Registrerer uønskede hendelser

I Statens vegvesen har vi et register for uønskede hendelser. Dette er en database vi helst skulle sett hadde lite innhold, men sannheten er det motsatte. Dessverre.

– Vi registrerer uønskede hendelser langs vegen for å evaluere hendelsene og lære. Vi ser at flere av hendelsene skyldes utålmodige sjåfører. Mange av hendelsene er svært alvorlige, og noen er så alvorlige at det er registrert personskade. Vi mener alle skal ha en trygg arbeidsplass, og her må trafikantene også bidra, oppfordrer Jon Molnes som er HMS-rådgiver i Statens vegvesen.

Ulike tiltak i #TrygtHjemSammen

Aktørene som bidrar i #TrygtHjemSammen-kampanjen skal gjennomføre ulike tiltak.

Statens vegvesen har laget tre korte filmer med oppfordring om at de som jobber langs vegen skal komme trygt hjem til sine kjære. Lenker til de tre filmene finner du under artikkelen.

Trafikksikkerhetsforeningen skal på norgesturné med kampanjen #TrygtHjemSammen. De skal møte lokal- og distriktsmedia sammen med noen av sine medlemsbedrifter som jobber med arbeidsvarsling og midlertidig sikring i forbindelse med vegarbeid.

Oppfordringen fra alle som står bak #TrygtHjemSammen er klar: Kjør forsiktig, ta hensyn og ha en trygg og god sommer!

Filmer

De som bygger og utbedrer vegene, bruene og tunnelene våre, legger asfalt og setter opp rekkverk, er noens pappa eller mamma, kjæreste, sønn eller datter. Vis hensyn til de som jobber langs vegen, de skal hjem til noen. Video: Statens vegvesen.
De som bygger og utbedrer vegene, bruene og tunnelene våre, legger asfalt og setter opp rekkverk, er noens pappa eller mamma, kjæreste, sønn eller datter. Vis hensyn til de som jobber langs vegen, de skal hjem til noen. Video: Statens vegvesen.
Vi arbeider hardt i sommer også, og sørger for sikre og effektive veger for alle slags trafikanter, landet rundt. Her møter du Signe, en av dem som er i vegen. Vis hensyn på vegen i sommer, så kommer vi trygt frem sammen! Video: Statens vegvesen.