Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

De midlertidige bruene som erstatter Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Valdres, åpner i løpet av henholdsvis 24 og 48 timer.

Elementer til midlertidig bru under montering.
Snart kan den midlertidige brua som blir lagt over Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad, tas i bruk. Foto: Gunnar Magnus Haugen / Statens vegvesen

Moumbekken bru og Tveit bru er blant de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt for trafikk i forrige uke i påvente av svar på hvorfor Tretten bru kollapset.

De 14 bruene er stengt for biltrafikk, men er åpne for fotgjengere, syklister og utrykningskjøretøyer.

– Våre mannskaper har jobbet på spreng siden fredag med å få opp erstatningsbruer på riksveg 22 og E16, og allerede i løpet av de nærmeste par døgnene åpner de, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

De midlertidige bruene, som blir lagt oppå de permanente, er øyeblikkelig på plass. Snart gjenstår bare asfaltering og bygging av tilførselsramper som er nødvendig siden de midlertidige bruene ligger litt høyere enn de permanente bruene.

I Fredrikstad får den midlertidige brua over Moumbekken bru to kjørefelt, mens Tveit bru i Valdres får ett felt og blir lysregulert.

Vurderer løsning for Norsenga bru i Kongsvinger

– Når det gjelder stenginga av Norsenga bru på E16 i Kongsvinger, har den stor innvirkning på trafikkavviklinga. Her er det saktegående trafikk, og langs omkjøringsvegen er det en god del myke trafikanter. Vi ønsker derfor å sette inn ei reservebru også her, men her er det noen utfordringer, sier Gunnar Eiterjord.

– Norsenga bru er hele 200 meter lang og trenger støtte midt under, men der går jernbanen. Dette gjør at vi ikke har funnet en løsning her enda, men vi ser fortsatt på muligheten for å sett inn ei midlertidig bru, sier han.

Omkjøringa for trafikken gjennom Kongsvinger går derfor fortsatt på fylkesveg 210.

Eiterjord beklager ulempene omkjøringa medfører for bilister og ikke minst de mange gående og syklende langs fylkesvegen. Han ber bilistene innstendig om å ta hensyn til de myke trafikantene, og særlig skolebarna som ferdes der.

Kontakter

Statens vegvesen, Drift og vedlikehold

Pressevakt
Telefon:
47 90 54 72
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Innlandet