Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Estensmo bru på rv. 3 i Østerdalen skal repareres etter en påkjørsel. Vegen blir helstengt på stedet mens arbeidet pågår. Det fins ingen lokal omkjøring.

Bilde av Estenstad bru som er ei stålfagverksbru.
Estensmo bru på riksveg 3 i Kvikne må repareres og blir stengt 9.-11. august. (Foto: Statens vegvesen) Foto: Statens vegvesen

Estensmo bru blir stengt i perioden kl. 00:00 natt til tirsdag 9. august til kl. 23:59 torsdag 11. august mens helt nødvendige utbedringsarbeider pågår.

– Det er dessverre ingen lokale omkjøringsmuligheter i området. Vi beklager ulempene dette medfører, særlig for lokalbefolkningen, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen legger imidlertid opp til at utrykningskjøretøyer kan passere, og at brua kan krysses til fots.

Påkjørt i vinter

Estensmo bru ble påkjørt i vinter og har siden vært lysregulert.

– Siden brua ikke er godkjent for spesialtransport så lenge skaden ikke er utbedret, er arbeidet vi gjør nå helt nødvendig. Vi skal skifte ut en portalbjelke over kjørebanen og forsterke noe av fagverket i stål, forklarer Rolf Storsveen.

Mesta as, som reparerer Estensmo bru på oppdrag for Statens vegvesen, har søkt om tre døgn stenging, men hvis det ikke skjer noe uforutsett, kan brua åpnes tidligere.

Stenginga varsles på E6 og langs riksveg 3

Stenginga av riksveg 3 varsles på digitale infotavler på E6 i nord og sør, ved henholdsvis Berkåk og Kolomoen, slik at gjennomfartstrafikantene kan velge å kjøre om Gudbrandsdalen.

Det er på forhånd satt opp infoskilt ved selve brua og ved knutepunkter langs riksveg 3.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Trøndelag