Statens havarikommisjon skal undersøke brokollapsen på Tretten og den eksterne granskingsgruppa vil bli overført til Havarikommisjonen som oppdragsgiver.

Havarikommisjonen har besluttet å igangsette en uavhengig og fullstendig sikkerhetsundersøkelse av hendelsen av Tretten bru, som kollapset og falt ned i Gudbrandsdalslågen på E6 mandag 15. august 2022.

Det betyr at oppdraget som Statens vegvesen har gitt SINTEF nå inngår i arbeidet som Havarikommisjonen leder.

De mest sentrale fagressursene i gruppa er, i tillegg til SINTEF med granskingsleder og korrosjonsekspertise, NTNU, SWECO og Aas-Jakobsen. Det betyr at granskingsgruppa, som er godt i gang, får videreføre det arbeidet som er påbegynt.

– Med Havarikommisjonen vil det bli en grundig gjennomgang av årsakene bak brukollapsen på Tretten. For oss i Statens vegvesen er det viktig at det ikke må stilles spørsmål ved uavhengigheten til en granskningsgruppe og at vi sikrer rask og god læring i av granskningsgruppens arbeid, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Havarikommisjonen vil samarbeide tett med blant annet Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og SINTEF, som eksternt kompetansemiljø, i den videre undersøkelsen.

Statens vegvesen har også bestilt spesialinspeksjoner på de 14 bruene.

Så langt er det ikke funnet noen årsaker til hendelsen.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet