Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen planlegger en sikkerhetsoppgradering av flere av tunnelene på E6 i Sørfold i Nordland. Arbeidet starter i oktober og vil pågå i ett år.

Flere av tunnelene på E6 i Sørfold skal få nye SOS-skap, ledelys og stopplys.
Flere av tunnelene på E6 i Sørfold skal få nye SOS-skap, ledelys og stopplys. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

Elektroarbeidet som skal utføres i flere av de eksisterende tunnelene på E6 gjøres for å øke trafikksikkerheten i tunnelene. Det skal blant annet monteres flere SOS-skap, og ledelys som gir økt sikkerhet dersom det oppstår behov for evakuering.

Det skal også monteres røde stopplys ved de tre tunnelene på strekningen som ikke har det i dag. Stopplysene skal hindre trafikk inn i tunnelene i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og trafikkhendelser.

Arbeidet vil pågå fra oktober 2022 og fram til november 2023. Jobben vil i hovedsak bli utført om natten for at trafikken skal bli minst mulig påvirket.

Frist for levering av tilbud på elektrokontrakten på E6 i Sørfold er 5. september.

Nødvendig oppgradering selv om ny veg bygges


Selv om det er planlagt å bygge ny E6-trasé på strekningen Megården-Mørsvikbotn, er det også helt nødvendig å oppgradere de eksisterende tunnelene.

Årsaken er at dagens tunneler vil ha høy trafikkbelastning helt fram til ny E6 på denne strekningen blir ferdig. Den nye vegstrekningen planlegges åpnet for trafikk i 2028.

Etter at ny veg er ferdig, vil dagens E6-strekning bli gjort om til fylkesveg. Den vil da bli omkjøringsveg og beredskapsveg for ny E6. Omkjøringstiden vil bli redusert fra over 11 timer til under to timer. Fylkesvegen vil også bli viktig for lokaltrafikken.

Flere av de eksisterende tunnelene på E6 i Sørfold har utfordringer knyttet til vegbredde, høyde, lysforhold, stigning og kurvatur. Statens vegvesen har nylig redusert hastigheten i flere av tunnelene.

Tunnelene som skal få oppgradert sikkerhetsutstyr ligger på rekke og rad langs E6 nord for Fauske.
Tunnelene som skal få oppgradert sikkerhetsutstyr ligger på rekke og rad langs E6 nord for Fauske. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland