Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten blir klar.

– Et døgn etter at Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset, er årsaksforholdet fortsatt uavklart. Etter å ha vurdert situasjonen i dag, har vi kommet til at vi må stenge 14 tilsvarende fagverksbruer inntil til vi vet mer om årsaken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Jeg synes det virker fornuftig at Statens vegvesen nå følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene, fram til de vet mer om årsaken til kollapsen. Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Disse bruene blir stengt

De totalt 14 fagverksbruene i tre ligger i Viken fylke (8), Innlandet fylke (5) og Nordland fylke (1).

Fagverksbruer

Fylke

Kommune

Brunavn

Åpnet

Vedlikeholds-ansvarlig

Viken

Fredrikstad

Moumbekken bru

2014

Statens vegvesen

Viken

Indre Østfold

Bliksland bru

2017

Viken fylkeskommune

Viken

Eidsvoll

Statsrådveien bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Sundbyveien bru

2011

Viken fylkeskommune

Viken

Eidsvoll

Fjell-Leet bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Blakkesrud bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Eidsvoll

Sletta bru

2011

Statens vegvesen

Viken

Kongsberg

Majorplassen bru

2016

Statens vegvesen

Innlandet

Stor-Elvdal

Fv. 2188 Evenstad bru

1996

Innlandet fylkeskommune

Innlandet

Eidskog

Skubbergsenga bru (overgangsbru over rv. 2)

1997

Statens vegvesen

Innlandet

Åsnes

Fv. 206 Ny Flisa bru

2003

Innlandet fylkeskommune

Innlandet

Kongsvinger

E16 Norsenga bru

2017

Statens vegvesen

Innlandet

Vang

E16 Tveit bru

2020

Statens vegvesen

Nordland

Grane

Skytebanen bru

2019

Statens vegvesen

Stengningene trer i kraft så raskt som mulig.

Får konsekvenser

Stengningene vil få trafikale konsekvenser i de aktuelle områdene.

– Det beklager vi, men slik vi vurderer situasjonen nå, har vi ikke noe annet valg. Sikkerheten har førsteprioritet, sier vegdirektøren.

– Stengningen vil ha store negative konsekvenser for folk og næringsliv, og jeg har full forståelse for at situasjonen er krevende. Nå vil vi be Statens vegvesen se på muligheter for tiltak, slik at trafikken kan flyte best mulig fortest mulig, sier samferdselsministeren.

Beslutningen støttes av Innlandet og Viken fylkeskommuner.

– Vi håper å kunne åpne bruene igjen så raskt som mulig, men det vil blant annet avhenge av når vi vet mer om årsaken til brukollapsen på Tretten, sier Hovland.

Omkjøringer vil bli skiltet. Trafikantene bes følge med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen.

En fagverksbru består av et system av tre- eller stålstaver som koples sammen til et fagverk som bærer brudekket.

Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har bedt SINTEF granske brukollapsen på Tretten, og hendelsen skal også etterforskes av politiet.

Tveit bru på E16 i Valdres er en av fagverksbruene i tre som blir stengt inntil videre - bilde
Tveit bru på E16 i Valdres er en av fagverksbruene i tre som blir stengt inntil videre. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken