Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen oversendte 29. august en utredning om nullutslippssoner til departementet.

Statens vegvesen skriver at pilotprosjekter vil kunne gi nyttige erfaringer. For å etablere og håndheve nullutslippssoner må nødvendig lovverk være på plass. Vegvesenet mener at vegtrafikkloven § 7 må få ny ordlyd før innføring av piloter og endelig innføring av nullutslippssoner. Ny hjemmel må klargjøre håndheving automatisk kontroll og behandling av data.

Vedlagt er utredningen og vedlegg til utredningen.