Statens vegvesen oversendte 29. august en utredning om nullutslippssoner til departementet.

Statens vegvesen skriver at pilotprosjekter vil kunne gi nyttige erfaringer. For å etablere og håndheve nullutslippssoner må nødvendig lovverk være på plass. Vegvesenet mener at vegtrafikkloven § 7 må få ny ordlyd før innføring av piloter og endelig innføring av nullutslippssoner. Ny hjemmel må klargjøre håndheving automatisk kontroll og behandling av data.

Vedlagt er utredningen og vedlegg til utredningen.