Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal teste hvordan moderne posisjonsteknologi tåler jammeangrep på Andøya i samarbeid med Nkom, FFI og Justervesenet.

Nicolai Gerrard fra Nkom og Tomas Levin fra Statens vegvesen. Foto: Jonas Duus/Duus Media
Nicolai Gerrard fra Nkom og Tomas Levin fra Statens vegvesen er i gang med verdens største åpne jammetest ved Bleik på Andøya. Foto: Jonas Duus/Duus Media

Over 100 representanter for myndigheter, bilprodusenter og teknologileverandører fra hele Europa samles til arrangementet «Jammetest 2022» ved Bleik på Andøya fra 19. til 23. september. Dette er den første gangen en sivil jammetest av dette omfanget finner sted i Norge, og er antakelig verdens største åpne sivile arrangementet av denne typen.

Per Roald Andersen, avdelingsdirektør for Transportutvikling. Foto: Knut Opeide
Per Roald Andersen, avdelingsdirektør for Transportutvikling. Foto: Knut Opeide

– Norge har et robust vegnett og i samarbeid med våre partnere i det offentlige, industri og akademia arbeider vi for å opprettholde robustheten når vi anvender teknologi som benytter GNSS. Jammetester gir oss en mulighet til å lære sammen, sier Per Roald Andersen, avdelingsdirektør for Transportutvikling i Transport og samfunn.

– Økende sikkerhetsutfordring

Jamming er forstyrrelser eller blokkeringer av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren av signalene.

– Målet med jammetesten på Andøya er å motivere industrien til å finne løsninger på en økende sikkerhetsutfordring før det påvirker robustheten i vegtransporten og andre viktige samfunnsområder, forteller sjefingeniør Tomas Levin ved ITS Teknologi i Transport og samfunn.

Økende bruk av GNSS i kjøretøy

Transportsektoren er en stor bruker av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS). Dagens bruk av GNSS er ikke direkte knyttet til liv og helse, men utviklingen i moderne kjøretøy går i retning av at GNSS kommer til å bli brukt i sikkerhetssystemer. I tillegg til å fortelle hvor et kjøretøy er, er globale satellittnavigasjonssystemer en rimelig måte å synkronisere klokker som ikke er permanent tilkoblet et nettverk.

– Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som har ansvaret for dette området, men Statens vegvesen har tatt en aktiv rolle som problemeier fordi det er en sikkerhetsutfordring for vegtrafikksektoren, sier Tomas Levin.

– Dette er grunnen til at Transport og samfunn har- og gjennomfører flere feltforsøk sammen med Nkom og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å undersøke hvordan kjøretøy blir påvirket at GNSS-jamming.

Andøya veldig godt egnet som teststed

For å lage GNSS-løsninger som er motstandsdyktige mot jamming og spoofing er produsenter av GPS-mottakere og brikkesett og norsk industri som bygger løsninger basert på GNSS-brikker avhengige av å gjennomføre realistiske tester.

Jammetesten på Andøya er viktig fordi både brukere og produsenter får testet ut sitt eget navigasjonsutstyr i et realistisk miljø, sier førsteamanuensis Anders Rødningsby ved Forsvarets forskningsinstutt. Foto: Daniel Lilleeng
Jammetesten på Andøya er viktig fordi både brukere og produsenter får testet ut sitt eget navigasjonsutstyr i et realistisk miljø, sier førsteamanuensis Anders Rødningsby ved Forsvarets forskningsinstutt. Foto: Daniel Lilleeng

– Jammetesten på Andøya er viktig fordi både brukere og produsenter får testet ut sitt eget navigasjonsutstyr i et realistisk miljø hvor signalene fra GPS eller andre satellittnavigasjonssystemer er forstyrret, forfalsket eller rett og slett utilgjengelig, sier Anders Rødningsby i Forsvarets forskningsinstutt.

Bleik på Andøya er omkranset av høye fjell som minimerer signalutbredelsen, og det er lite flytrafikk å forstyrre. Det gjør stedet til ett av veldig få steder som er relativt godt egnet til å gjennomføre slike tester, noe som hadde vært umulig i for eksempel Sentral-Europa.

Forstå sårbarhet og bygge mer robuste systemer

Ifølge Tomas Levin er det tre grunner til at Statens vegvesen er medarrangør for Jammetest 2022:

– For det første ønsker vi å forstå sårbarhetene i systemene som vi har ansvar for, og hvordan dagens og framtidas kjøretøypark med ulike grader av automatisering påvirkes. For det andre ønsker vi å bidra til at industrien får testet sine løsninger under virkelige forhold, slik at de kan bygge systemer som er mer motstandsdyktige overfor GNSS-angrep. Og sist, men ikke minst, å drive folkeopplysning gjennom å invitere media og vise dem farene ved bruk av GNSS-jammere.

Enorm interesse

Interessen for jammetesten har vært formidabel: I fjor var det rundt 20 deltakere på et tilsvarende arrangement i Skibotn. I år vil over 100 deltakere fra hele Europa komme til Andøya for å utsette egen teknologi for forstyrrelse, og aktører i transportsektoren stiller med rundt 20 biler på kjøretestene i løpet av uka.

I tillegg til arrangøretatene, deltar Norsk Romsenter, Kystverket, Forsvaret, Statens kartverk, Redningshelikoptertjenesten, SINTEF og det finske kartverket, samt en rekke bilprodusenter.

 

Kontakter

Tomas Levin

Sjefingeniør
Telefon:
97790916
E-post: