Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

E6 Hotran bru i Levanger var planlagt åpnet for trafikk 1. oktober, men det vil ta noe lengre tid.

– På grunn av pågående reparasjon av kantdrager, utgraving av landkar i begge ender av brua og arbeid med fuge forventer utførende entreprenør omlegging av trafikk tilbake til brua midt i oktober, sier prosjektleder Trine Våbenø i Statens vegvesen.

Omkjøring vil fortsatt være fylkesveg 6818 ved Fiborgtangen.

E6 Hotran bru i Levanger.
E6 Hotran bru i Levanger. Foto: Statens vegvesen

Dette er arbeidet

Så langt har vi kjerneboret nye hull til avløp, fjernet gammel asfalt, reparert kantdrager, støpt ny betongkonstruksjon, reasfaltert hele brua, samt demontert og overflatebehandlet midtrekkverket.

– Det som gjenstår før trafikken kan omlegges tilbake til Hotran, er å støpe ny betongkonstruksjon i sør, asfaltere tilstøtende veg, montere ferdig fuge og remontere vegrekkverket, legger Våbenø til.

Det har vært noen endringer som har tilkommet etter at arbeidet ble igangsatt, noe som er vanlig ved bruvedlikehold. Totalt sett vil disse utbedringene gi en vesentlig forlenget levetid for brua.

– For øvrig oppfordrer vi trafikanter til fortsatt å ta hensyn i forbindelse med omkjøringen. Vi har forståelse for at vegarbeid kan være krevende for trafikantene, men da er viktig å minne om at vi gjør det nettopp for dem, for at vegnettet skal være effektivt og forutsigbart framkommelig også i framtida. Undervegs er det også viktig å huske på at trafikksikkerheten også gjelder dem som arbeider på vegene. Også de skal hjem til noen. Vi har ingen flere å miste, understreker Våbenø.

Hvorfor er bruvedlikehold viktig?

Alle bruer og brukonstruksjoner tæres av tidens tann. Vær og vind og temperaturforandringer kan gi rust- og forskjellige typer slitasjeskader både på fundament, rekkverk, bruplate, brutårn og stag.

Vedlikehold av bruer handler om å ta vare på det vi har, til beste for både trafikantene og klimaet. Vedlikehold koster maksimalt ti prosent av prisen for å bygge nytt, og gir i tillegg langt lavere utslipp av klimagasser. 

Drift er holde vegen åpen i dag, vedlikehold er sørge for at vi klarer det i morgen. Vi tar vare på de bruene som fortsatt fyller sitt samfunnsoppdrag, der det er teknisk og økonomisk forsvarlig. 

Fakta om brua

Den 176 meter lange Hotran bru stod ferdig i 1974.

Den blir i gjennomsnitt trafikkert av 8.017 kjøretøy per døgn. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). 

Av dette er fem prosent, eller 400, lange kjøretøy.

Kontaktperson: Trine Våbenø, e-post trine.vaabenoe@vegvesen.no, telefon 99098740

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag