Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad åpnes i løpet av mandag 12. september.

Målet er at Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Flisa bru på fylkesveg 206 i Åsnes kommune kan åpnes mot slutten av neste uke.

Bilde av Moumbekken bru.
Statens vegvesen fjerner den midlertidige brua over Moumbekken. Ny informasjon og strengere krav til stabilitet etter Gjerdrumsulykken gjør at vegfyllingene inn mot brua samtidig blir massutskiftet for å få bedre stabilitet. Foto: Statens vegvesen.

Alle spesialinspeksjonene er gjennomført av de 14 bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned.

Omfattende analyser og kontrollberegninger

Det jobbes nå intensivt og systematisk med analyser av inspeksjonsresultatene og omfattende kontrollberegninger. Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i dette arbeidet.

- Det ligger en enorm jobb bak at vi nå kan bekrefte at Moumbekken bru vil bli åpnet for ordinær trafikk kommende mandag. De to neste bruene som det er mål om å åpne mot slutten av neste uke, er Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Flisa bru på fylkesveg 206 i Åsnes kommune. For disse to bruene vil det ved åpning foreløpig bli vektrestriksjoner, sentrisk kjøring i ett felt og lysregulering, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Sikkerheten først

- Det arbeides etter en prioriteringsliste for de 14 bruene, da arbeidet for hver enkelt bru er omfattende. Stengninger som fører til lange omkjøringer prioriteres, og hvor omkjøring er utfordrende knyttet til trafikksikkerhet, sier Eiterjord.

Statens vegvesen beklager de ulempene stengningene medfører.

- De stengte bruene skaper store utfordringer for trafikantene, men vi kan ikke kompromisse med sikkerheten. Vi åpner først bruene når vi er helt sikre på at de er trygge, understreker Eiterjord.

Det nøyaktige klokkeslettet for når Moumbekken bru åpner mandag 12. september bru blir først klart i løpet av helga. Følg med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for nærmere informasjon:

Tidligere sendt pressemelding om Moumbekken bru 1. september 2022:

Dette er bruene som ble stengt 16. august:

Veg

Fylke

Kommune

Brunavn

Åpnet

Vegeier

Rv. 22

Viken

Fredrikstad

Moumbekken bru

2014

Statens vegvesen

Fv. 1008

Viken

Indre Østfold

Bliksland bru

2017

Viken fylkeskommune

Skogsveg

Viken

Eidsvoll

Statsrådveien bru (over E6)

2011

Statens vegvesen

Fv. 1590

Viken

Eidsvoll

Sundbyveien bru

2011

Viken fylkeskommune

Skogsveg

Viken

Eidsvoll

Fjell-Leet bru (over E6)

2011

Statens vegvesen

Skogsveg

Viken

Eidsvoll

Blakkesrud bru (over E6)

2011

Statens vegvesen

Kv. 7740

Viken

Eidsvoll

Sletta bru (over E6)

2011

Statens vegvesen

Skogsveg

Viken

Kongsberg

Majorplassen bru (over E134)

2016

Statens vegvesen

Fv. 2188

Innlandet

Stor-Elvdal

Evenstad bru

1996

Innlandet fylkeskommune

Skogsveg

Innlandet

Eidskog

Skubbergsenga bru (over rv. 2)

1997

Statens vegvesen

Fv. 206

Innlandet

Åsnes

Nye Flisa bru

2003

Innlandet fylkeskommune

E16

Innlandet

Kongsvinger

Norsenga bru

2017

Statens vegvesen

E16

Innlandet

Vang

Tveit bru

2020

Statens vegvesen

Privat veg

Nordland

Grane

Skytebanen bru (over E6)

2019

Statens vegvesen

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken