Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal skifte ut en stikkrenne som ligger på tvers av riksveg 22 ved Båstadveien, rett øst for Øyeren i Indre Østfold kommune.

Stengningen blir fra og med klokken 17:00 fredag 23. september til og med klokken 05:00 mandag 26. september.

Ny stikkrenne gir bedre kapasitet

Dagens stikkrenne, som består av gammel steinkulvert med tilstøtende betongrør på ca. 90 cm i diameter og med en total lengde på ca. 35 meter, har kollapset og må skiftes ut. 
 
– Den nye stikkrenna er planlagt med økt kapasitet og blir etablert med to parallelle overvannsrør med en dimensjon på 140 cm i plast. Innløp og utløp på hver side av vegfyllingen er planlagt plastret med steinblokker. Det er planlagt at ny stikkrenne skal legges i samme dybde som eksisterende, cirka 6 meter under eksisterende veg, sier byggeleder Jonathan Gross i Statens vegvesen.

Ingen lokal omkjøring

Omkjøring for tungtransport og gjennomgangstrafikk blir via fylkesveg 115 Skjønhaug til Løken og videre inn på fylkesveg 169 til Fjellsrud. Alternativt E18 gjennom Oslo. Det er dessverre ingen lokal omkjøring.

Følg med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for oppdatert informasjon om stengningen:

Aktuelt for fylke(r): Viken