Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Evenstad bru på fv. 2188 åpner igjen onsdag 5. oktober kl. 09.00. Brua blir foreløpig åpnet for enveistrafikk med sentrisk kjøring.

Anbefalingen til Statens vegvesen om gjenåpning av Evenstad bru støttes av Innlandet fylkeskommune som er vegeier.

Bilde av Evenstad bru
Evenstad bru ble åpnet i 1996. Foto: Statens vegvesen

Evenstad bru er helt trygg for trafikken det åpnes opp for 

– Evenstad bru blir i første omgang åpnet for enveistrafikk med sentrisk kjøring og trafikkregulering. Dette er som et føre var-tiltak, hvor sikkerheten økes ved å redusere belastninga. Det er for tidlig å si når brua kan åpnes for ordinær trafikk, det er en prosess som Innlandet fylkeskommune vil kjøre i fortsettelsen. Vi understreker at Evenstad bru er helt trygg for den trafikken som det åpnes opp for nå, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen. 

Statens vegvesen leder på vegne av alle vegeierne prosessen knyttet til inspeksjoner, beregninger og vurderinger knyttet til de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt 16. august etter at Tretten bru falt ned 15. august.

Innlandet fylkeskommune kommer tilbake med mer informasjon

– Vegvesenet har gjort en grundig jobb med å beregne hvor stor belastning Evenstad bru tåler. Vi støtter oss på deres vurderinger og anbefalinger når det gjelder hvilke tiltak vi må sette i verk for å kunne åpne brua for vanlig trafikk. Innlandet fylkeskommune kommer tilbake med mer informasjon om hva vi skal gjøre og når det skal skje, sier enhetsleder for spesialproduksjon Anne Ingeborg L. Nerstad i Innlandet fylkeskommune.

Status for de ferdiginspiserte bruene

Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er «friskmeldt» og gjenåpnet for ordinær trafikk.

Norsenga bru på E16 i Kongsvinger er «delvis friskmeldt» slik at den er åpnet for enveistrafikk og med redusert trafikkbelastning. Det samme gjelder nå altså Evenstad bru på fv. 2188, som gjenåpnes onsdag med redusert trafikkbelastning.

Flisa bru på fv. 206 er stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før brua kan åpnes igjen. Innlandet fylkeskommune som veieier vil komme tilbake med mer informasjon og framdrift for gjennomføringen av forsterkningstiltakene for Flisa bru.

Slik jobbes det med å gjenåpne bruene

Vurderingene av de gjenstående bruene pågår for fullt. Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i dette arbeidet. Det er også jobbet gjennom helgene som er gått siden stengingen av bruene. Ingen bruer gjenåpnes før de er vurdert som trygge.

Gjennom spesialinspeksjoner ble hver enkelt bru grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter spesialinspeksjonene blir den enkelte bru på nytt kontrollberegnet med utgangspunkt i hvordan brua er prosjektert og de tekniske beregningene som i sin tid var grunnlag for godkjenningen. Dette gjøres for å finne eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil.

Noen av de stengte bruene er så gamle at de er godkjent etter «gammelt» regelverk. De kontrollberegnes derfor nå etter nytt regelverk. Dette er et svært omfattende og krevende arbeid. Det blir i dette arbeidet benyttet ekspertise både internt i Statens vegvesen og de mest kompetente eksterne rådgivermiljøene.   

Ettersom arbeidet er svært omfattende og krevende, er det ikke mulig å gi en eksakt framdriftsplan på arbeidet.

– Vi prioriterer bruer som har lang omkjøringsveg eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten. Arbeidet er i gang for alle de resterende bruene, sier Eiterjord

Følg med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for nærmere informasjon om gjenåpninger:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet