Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra 17.10 til 4.11 vil det bli utført rassikring langs E18 Mosseveien ved Holmlia. Sørgående kjøreretning blir redusert fra to til ett kjørefelt på natten.

Arbeidet vil foregå fra kl. 21.00 på kvelden og frem til kl. 06.00 på morgenen. I dette tidsrommet vil E18 være innsnevret fra to til ett kjørefelt i sørgående retning.

På dagtid vil E18 være åpent som normalt med to kjørefelt sørover.

Trygge vegen mot fremtidige ras

– Arbeidet er et trafikksikkerhetstiltak som omfatter sikring av fjellskjæring og skråning og skal forhindre ras, utglidning av blokker og nedfall av steiner. Vi gjør dette for å trygge vegen og sikre mot fremtidig ras, sier Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen.

Arbeidet som skal utføres i løpet av disse tre ukene, er vegetasjonsrensk i selve skjæringen og enkelte trær skal fjernes. Deretter skal entreprenøren feste fjellbolter og montere skredsikringsnett. Det er mulig det også blir mindre partier med rassikringsgjerde, og i tillegg skal det bygges voller som skal hindre at mindre steiner faller ut i vegbanen.

Prosjekt "Fjellsikring Oslo og Viken 2022"

– Arbeidet er en del av prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» som omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken, forteller Mohamed Al-Amin Mazumder.

Det er sju steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive geologiske forhold, fjellsikringsbehov, ulikt trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Så langt er Statens vegvesen ferdig med fjellsikring ved E18 Tangen i Ås kommune, E18 Karihaugen i Oslo og E6 Vinterbro i Ås kommune (ferdig i natt).

Aktuelt for fylke(r): Oslo