Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

E18 ved Tangen i Ås kommune er stengt fra 1. oktober til og med 8.oktober. Veien skal etter planen åpnes igjen for normal trafikk søndag 9. oktober.

Veien er stengt i nordlige kjøreretning fra rett etter avkjørsel ved Tusenfryd, der det er omkjøring via E6 inn mot Oslo, og frem til Gjersjøen Golfklubb. Trafikk som skal inn i nordgående kjørefil fra Trollåsen og videre inn mot Oslo, blir dermed ikke berørt.

Rassikring langs E18 - bilde
Rassikring langs E18. Foto: Mohamed Al-Amin Mazumder, Statens vegvesen

Sørgående trafikk fra Oslo sluses inn den avstengte nordgående kjørefilen, og tilbake inn i sørgående kjørefil i sørspissen av Gjersjøen (ved Hjulet).

Omkjøringene er skiltet.

Vegen er stengt i høstferien for å sikre mot fremtidig ras

Arbeidene på E18 er et trafikksikkerhetstiltak som omfatter sikring av fjellskjæring og skråning og skal forhindre ras, utglidning av blokker og nedfall av steiner.

– Det er for å sikre oss mot at det skjer ulykker mens vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet, at vi valgte å stenge kjørefeltet helt, sier byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen. Tidspunktet er valgt fordi vi vet at det er mindre trafikk i høstferien, og derfor er til ulempe for færre.

Dagslys er viktig for å kunne inspisere og sikre fjellet under trygge forhold. Helstenging gjør at man kan arbeide hele døgnet og bli raskere ferdig.

Prosjekt Fjellsikring Oslo og Viken 2022

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken. Det er syv steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive geologiske forhold, fjellsikringsbehov, ulikt trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Tiltakene har som mål å forhindre ras, utglidning av blokker og nedfall av steiner som kan utgjøre en fare for trafikken.

Aktuelt for fylke(r): Viken