Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Langs riksveg 22 ved Åsen i Sarpsborg kommune bygger Statens vegvesen en kontrollplass for kontroll av lette og tunge kjøretøy.

Kontrollplassen skal bygges på Knatterudsletta mellom Ise og Rudskogen.

– Vi bygger akkurat her, fordi det mellom Sarpsborg og Rakkestad per i dag ikke er en egnet kontrollplass. På 70-tallet ble vegen forbi Åsen lagt om slik det er i dag. Her er det rester etter den gamle traseen som nå igjen kan bygges opp til å få en funksjon for å bedre trafikksikkerheten. Kontrollplassen ligger altså på gammel veggrunn, noe som gjør prosessen med grunnerverv raskere og billigere enn andre steder, sier byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Bilde fra Knatterudsletta mellom Ise og Rudskogen på riksveg 22 mellom Sarpsborg og Rakkestad, hvor Statens vegvesen bygger ny kontrollstasjon
Her, på Knatterudsletta mellom Ise og Rudskogen, på riksveg 22 mellom Sarpsborg og Rakkestad, skal Statens vegvesen bygge ny kontrollstasjon. Foto: Statens vegvesen

Dette er kontrollplassen

I perioden hvor det skal utføres kontroller styrer trafikkontrollørene skilttavler som reduserer hastigheten på riksvegen til 50 km/t og det innføres forbikjøring forbudt på strekningen.

Manuelle bommer i hver ende av plassen åpnes og lukkes manuelt. Når plasskontroll foretas vil plassen være belyst med 8 lysmaster.

Hele lengden på plassen er 220 meter mellom inn- og utkjøring. og kontrollene skal bare uføres for nordgående trafikk. Eget felt for kontroll av lette kjøretøy med plass til 3 samtidige kontroller blir etablert i starten på plassen. Noe lenger nord vil tungbilkontrollen foretas. 

I drift på nyåret

Byggetiden er satt til 10–12 uker, men vil på grunn av leveringstid på de digitale skiltene (20 uker) ikke komme i drift før ut på nyåret 2023.

Endelig asfaltering og merking er væravhengig slik at komplett ferdig stasjon sansynligvis ikke blir ferdig før mai mnd.

Fremføring av strøm til plassen vil utføres parallelt av energiselskapet i området og utføres i en annen entreprise.

Hovedentreprenør er Råde-firmaet Nicolaysen Anlegg og Transport AS. Arbeidene har startet med hogst og fjerning av stubber og røtter. Det meste av massene som ikke er forurenset skal gjenbrukes på stedet.

Det er også registrert fremmede arter på stedet og overskuddsmassene skal deponeres på godkjent deponi. På grunn av stigningsforholdet opp på plassen må linja senkes 2 -3 meter på det meste. Dette innebærer sprengningsarbeider. Det skal kjøres ut 2400 kubikkmeter stein fra linja og nye knuste masser skal inn. Anleggstiden vil være hektisk med mye anleggstrafikk.

Totalkostnadene er beregnet til 9,2 mill. kroner inkl.mva.

– Vær forsiktige!

Statens vegvsen ber trafikantene bes være spesielt oppmerksomme og følge arbeidsskiltingen og fartsbegrensningen på stedet.

– Vi går inn i den mørke årstiden og det kan være til dels sjenerende lys fra arbeidsmaskiner og ut/innkjøring av anleggstrafikk på flere steder langs riksvegen innenfor anleggsstedet. Trafikksikkerhet er viktig ikke bare for trafikantene men også for dem som jobber på og langs vegen. Vår nullvisjon for drepte og hardt skadde er målet, og ulykkestallene så langt i år viser at det er nødvendig å holde trykket oppe på trafikksikkerhetsarbeidet. Alle skal hjem til noen, og vi har ingen flere å miste, avslutter byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Kontaktperson: Lars Frode Christiansen, e-post lars.frode.christiansen@vegvesen.no, telefon 47928661

Aktuelt for fylke(r): Viken