Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

MODI-prosjektet har fått 250 millioner kroner til å gjennomføre tungtransport fra Moss til Rotterdam – uten mennesker i kjøretøyet – innen 3 ½ år.

Illustrasjonsfoto av tre lastebiler i rekke på landevei
EU-prosjektet MODI, som Statens vegvesen er partner i, har fått 250 millioner kroner av forsknings- og utviklingsprogrammet Horizon Europe til et banebrytende prosjekt om førerløs tungtransport. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Gjennom forskningsprogrammet Horizon Europe har EU-kommisjonen tildelt MODI-prosjektet 23 millioner euro. Forskningsprosjektet ledes og koordineres av ITS Norway, og skal demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører fra Rotterdam til Moss innen 3 ½ år. Dette inkluderer kjøring på motorvei, kryssing av fire landegrenser og terminaldrift ved havnene Rotterdam, Hamburg, Gøteborg og Moss.

Strekningen E6 Moss–Svinesund er den eneste offentlige vegen som det skal kjøres helautomatisert uten sikkerhetssjåfør på, og er den strekningen i Norge som er høyest prioritert til å bli klargjort for automatisering.

Banebrytende forskningsprosjekt

Direktør for divisjon Transport og samfunn, Per Morten Lund - bilde
Direktør for divisjon Transport og samfunn, Per Morten Lund. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

– Gjennom MODI bidrar Statens vegvesen til at norske interessenter, forskning og industri får delta i europeiske prosjekter og kvalifisere seg til framtidige leveranser gjennom utprøving, demonstrasjoner og pilotering, sier direktør Per Morten Lund i divisjon Transport og samfunn.

– MODI-prosjektet er banebrytende i Europa, og dette blir den første gangen vegtransport uten  sjåfør til stede i kjøretøyet blir testet i en slik størrelsesorden i Europa. Statens vegvesen ser fram til å teste og ta i bruk det ypperste av ny teknologi og kunnskap.

Må utforme nytt lovverk

I MODI-prosjektet har Statens vegvesen ansvaret for å legge til rette for at MODI-prosjektet skal kunne gjennomføres mellom Moss og Svinesund. Statens vegvesen skal også bidra til å utforme spesifikasjonene til digital infrastruktur for SAE L4-kjøring, som er det nest høyeste nivået for vegtransport uten menneskelig styring.

Et av hovedmålene til Statens vegvesen i MODI-prosjektet er å få oversikt over hvilken digital infrastruktur vi må ha på vegene i Norge for at biler skal kunne kjøre selv uten sikkerhetssjåfør. Dessuten må det utformes et permanent gjeldende lovverk for all selvkjørende trafikk. I dag har vi kun et utprøvingslovverk for selvkjøring i Norge.

Selvkjøring er framtida

Logistikksektoren er i en særstilling på grunn av knapphet på sjåfører, presset for å redusere kostnader og krav om høy utnyttelse av kjøretøy sammenlignet med personbiler. Derfor har automatiserte kjøretøy stort potensial for å bidra til lønnsomme forretningsmodeller innenfor logistikksektoren.

Dessuten kan innføringen av CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility) føre til mange positive samfunnseffekter, som nullutslippstransport, sikrere og mer effektiv transport og logistikk over alt og for alle.

Oversikt over partnerne i MODI: ITS Norway, Q-Free, Statens vegvesen, Kartverket, SINTEF, TØI og Viken fylkeskommune samt ASKO og Moss havn - illustrasjon
De norske partnerne i MODI er ITS Norway, Q-Free, Statens vegvesen, Kartverket, SINTEF, TØI og Viken fylkeskommune. I tillegg er ASKO og Moss havn assosierte partnere. Illustrasjon: ITS Norway

Konkurransefortrinn for norsk industri

Årsaken til at transportkorridoren fra Nederland til Norge er valgt ut til piloteringsområde i prosjektet, er at Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge er forventet å være blant de første landene i Europa til å ta i bruk helautomatiske kjøretøy. MODI-prosjektet er ventet å resultere i detaljerte forretningsmodeller for logistikksektoren, noe som kan bidra til økt konkurransekraft for norske aktører.

I tillegg til Statens vegvesen, er også Kartverket, SINTEF, Transportøkonomisk institutt (TØI), Q-Free og Viken fylkeskommune norske partnere i MODI-prosjektet. Totalt har prosjektet 29 partnere innenfor hele verdikjeden for logistikk, blant dem Einride, Volvo, DAF, Gøteborg havn, New Mobility Solutions Hamburg og Teknisk universitet i Eindhoven.

Horizon Europe er EUs viktigste finansieringsprogram for forskning og innovasjon, med et budsjett på om lag 100 milliarder kroner. Programmet skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og legger særskilt vekt på klima og miljø.