Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Rv. 9 Fånefjelltunnelen blir stengt i tre timer onsdag 12. oktober fra kl. 17.30-20.30. Årsaken er en planlagt brannøvelse i samarbeid med blålysetatene.

Mens øvelsen pågår, vil det bli skiltet omkjøring via fylkesveg 3778 på vestsiden av Byglandsfjorden. – Det vil være trafikkdirigenter ved rundkjøringa ved Byglandsfjord og ved avkjøringa til Storstraumen, forteller Torgeir Hodne, byggeleder i Statens vegvesen.

Kolonne for tyngre kjøretøy

For tyngre kjøretøy vil det bli ledebil langs omkjøringsvegen.

– Fylkesvegen er smal, og vi vil derfor bruke ledebil for de større kjøretøyene for å koordinere kolonnene slik at de møtes på midten hvor det er plass nok til å møtes, sier Hodne. For sjåfører av tyngre kjøretøy som har anledning til å vente, oppfordrer Hodne disse sjåførene til å vente til brannøvelsen er over.

Brannøvelsen er lagt opp slik at rutebussen til Hovden kan passere gjennom Fånefjelltunnelen før øvelsen starter.

– På denne måten berører vi ikke rutetrafikken, forklarer byggelederen.

Alle blålysetatene deltar

Fånefjelltunnelen er 600 meter lang, og det er et krav å holde brannøvelser for tunneler som er lengre enn 500 meter.

Til onsdagens øvelse deltar i tillegg til personell fra Statens vegvesen, brannvesenet i Evje og Hornnes og Bygland, samt ambulanse, politi og Setesdal Bilruter. Folk fra Røde Kors vil delta som markører.

– Det er både viktig og nyttig at vi får øvet sammen med blålysetatene. Ikke bare får vi sjekket at varslingssystemene i tunnelen fungerer slik de skal, men vi får også øvet på varslingsrutinene og samhandling etatene imellom. Det også er veldig viktig, forklarer Torgeir Hodne.

Kart over Byglandsfjorden og Setesdal hvor omkjøringsvegen er merket på kartet
Mens brannøvelsen pågår, vil det bli skiltet omkjøring via fylkesveg 3778 på vestsiden av Byglandsfjorden. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder