Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sundbyveien bru på fylkesvei 1590 i Dal i Eidsvoll kommune må forsterkes før den gjenåpnes.

Statens vegvesen leder på vegne av alle vegeierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 bruene som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned. Prosess, tiltak og vurderinger som resultat av dette er det de respektive vegeierne av bruene som har ansvar for.

Bilde fra siden av Sundbyveien bru.
Sundbyveien bru ble ført opp i 2010. Foto: Statens vegvesen.

Viken støtter vurderingen

– Sundbyveien har gjennomgått spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonsresultatene og kontrollberegninger med tredjepartskontroll på lik linje med de andre bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. Konklusjonen for Sundbyveien bru er at det må gjøres forsterkningstiltak før den gjenåpnes. Tidshorisonten for dette er ennå ikke avklart. Vi beklager de ulempene dette medfører, men sikkerheten må komme først, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

– Viken fylkeskommune støtter vurderingen, og tar som vegeier nå ansvar for prosessen videre og eventuelle tiltak for at brua kan gjenåpnes for ordinær trafikk, sier Elisabeth Bechmann, som er avdelingssjef i rådsområde Samferdsel i utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune.

Sundbyveien bru er en fylkesveibru, med Viken fylkeskommune som vegeier. Den ble ført opp i 2010, og er en fagverksbru med mellomliggende tverrspent limtredekke. Lengde er på 61,4 meter, hvor det lengste spennet er på 42 meter.

Status for de stengte bruene

– Status i dag er at Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk. Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Evenstad bru på fv. 2188 i Stor-Elvdal er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning. Flisa bru på fv. 206 i Kongsvinger er stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før brua kan åpnes igjen, sier Eiterjord. Også for Sletta bru på kommunal veg i Eidsvoll må stengingen opprettholdes for å vurdere tiltak og alternative løsninger. Denne stengingen har mindre samfunnsmessige konsekvenser på grunn av liten trafikk.

Vurderingene for de gjenstående bruene pågår for fullt.

– Bruer som har lang omkjøringsveg eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten blir prioritert, sier Eiterjord.

Bruene hvor det ikke er konkludert og arbeid med vurderinger og beregninger fortsatt pågår:

Veg

Brunavn

Kommune

Vedlikeholdsansvarlig

Fylkesveg 1008

Bliksland bru

Indre Østfold

Viken fylkeskommune

Skogsveg

Statsrådveien bru

Eidsvoll

Statens vegvesen

Skogsveg

Fjell-Leet bru

Eidsvoll

Statens vegvesen

Skogsveg

Blakkesrud bru

Eidsvoll

Statens vegvesen

Skogsveg

Skubbergsenga bru (overgangsbru over rv. 2)

Eidskog

Statens vegvesen

Skogsveg

Majorplassen bru

Kongsberg

Statens vegvesen

Privat veg

Skytebanen bru (over E6)

Grane

Statens vegvesen

Slik jobbes det med å gjenåpne bruene

Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i arbeidet med de gjenstående bruene. Det er også jobbet gjennom helgene som er gått siden stengingen av bruene. Ingen bruer gjenåpnes før de er vurdert som trygge.

Gjennom spesialinspeksjoner ble hver enkelt bru grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter spesialinspeksjonene blir den enkelte bru på nytt kontrollberegnet med utgangspunkt i hvordan brua er prosjektert og de tekniske beregningene som i sin tid var grunnlag for godkjenningen. Dette gjøres for å finne eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil.

Noen av de stengte bruene er så gamle at de er godkjent etter «gammelt» regelverk. De kontrollberegnes derfor nå etter nytt regelverk. Dette er et svært omfattende og krevende arbeid. Det blir i dette arbeidet benyttet ekspertise både internt i Statens vegvesen og de mest kompetente eksterne rådgivermiljøene. Når rapporten foreligger vedtar Vegdirektoratet ved Myndighet og regelverk lastklassifisering.

Ettersom arbeidet er svært omfattende og krevende, er det ikke mulig å gi en eksakt framdriftsplan for arbeidet med de gjenstående bruene. Når konklusjon for den enkelte bru er klar, så er det vegeier som kjører og informerer om prosessen videre. 

Følg med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for nærmere informasjon om gjenåpninger:

Aktuelt for fylke(r): Viken