Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenets Bernardo Costa vant nylig den gjeve prisen for beste artikkel på en internasjonal konferanse om vindteknikk.

Bernardo Costa fra Statens vegvesen vant nylig prisen «Best Extended Abstract» i den åttende europeisk-afrikanske konferansen om vindteknikk som ble holdt i Bucuresti, Romania, 20.–23.september 2022.

Bernardo Costa mottar pris - bilde
Bernardo Costa vant prisen for «Best extended abstract» med sin artikkel om vindlaster på flytebrua over Bjørnafjorden. Foto: Ole Øiseth, NTNU + LinkedIn

Han deltok i tøff konkurranse; blant 147 innsendte artikler. Konferansen samlet 535 vindingeniørforskere, fra 28 land. Den innsendte og presenterte konferanseartikkelen, med tittelen «Long-term buffeting analysis of a floating bridge under inhomogeneous and skew winds», er utarbeidet av Bernardo Costa og Jungao Wang (Statens vegvesen), Jasna Jakobsen (UiS)  Jónas Snæbjörnsson (UiS) og Ole Øiseth (NTNU).

Bernardo Costas artikkel er en del av et offentlig doktorgradsprosjekt (2019–2022), mellom Statens vegvesen og Universitetet i Stavanger. Det inkluderer også et samarbeid med NTNU og er delvis finansiert av Forskningsrådet.

Kort om Bernardo Costas prosjekt 

Prosjektet har som mål å utvikle en mer nøyaktig beregningsmetode for vindlast og vindinduserte svingninger av lange bruer med varierende orientering i forhold til vindretningen. Det gir først en forbedret og generalisert teori for dynamisk lastvirkning fra skrå vind, som buede bruer og mange rette bruer er utsatt for. En numerisk modell av flytebruen som er planlagt for Bjørnafjorden er utviklet som en casestudie. Deretter brukes resultatene fra vindtunneltester, vindmastmålinger, en værforsknings- og prognosemodell (WRF) og en maskinlæringsapplikasjon for å forutsi den langsiktige bruresponsen under sterke vindhendelser fra forskjellige vindretninger og med varierende vindegenskaper langs fjorden.

Illustrasjoner - vindmodeller
Illustrasjoner av: inhomogene skråvinder på Bjørnafjorden; representasjoner av vind- og bruaksene; vindmålinger; vindtunnel tester; sterk vind data; kunstige nevrale nettverk prediksjoner av turbulens; langsiktig brurespons for alle sterkvindhendelser i en 20 år lang periode og for ulike vindlastmodeller. Illustrasjon: Bernardo Costa

Bernardo Costa forventes å forsvare sin doktorgrad senere i år. Ph.d.-funnene er relevante for sikker og kostnadseffektiv utforming av langspennbruer. De utviklede metodene begynner allerede å bli brukt av konsulentselskapene som utfører prosjekteringen av Bjørnafjordbrua.

De tekniske detaljene og funnene kan leses i følgende fagfellevurderte artikler:

  1. Costa, B.M., Wang, J., Jakobsen, J.B., Øiseth, O.A., Snæbjörnsson, J.Þ., 2022a. Bridge buffeting by skew winds: A revised theory. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 220, 104806
  2. Costa, B.M., Wang, J., Jakobsen, J.B., Øiseth, O.A., Snæbjörnsson, J.Þ., 2022b. Bridge buffeting by skew winds: A quasi-steady case study. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 227, 105068
  3. Costa, B.M., Wang, J., Jakobsen, J.B., Snæbjörnsson, J.Þ., Øiseth, O.A., 2022c. Long-term response of a floating bridge to inhomogeneous wind fields. (Manuskript sendt inn for tidsskriftpublisering)

Den neste europeisk-afrikanske konferansen om vindteknikk skal arrangeres for første gang i Norge. Det forventes å være i Trondheim i 2025. Avgjørelsen viser anerkjennelsen fra det internasjonale vindingeniørmiljøet for de mange spennende prosjektene som utvikles i Norge og for den norske vitenskapelige produksjonen på feltet.