Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Etter en ulykkestung vår og sommer er ulykkestallene igjen tilbake på et lavt nivå. Seks ulykker med syv døde er status i trafikken i oktober.

I oktober i fjor omkom fem. Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

Bilde av Minnesund-brua på kvelden i tåke - illustrasjonsfoto
– Vi er inne i mørketiden, og mye regn og også frost og snø kan gi glatte veier. Det er sjåførens ansvar å «sko» bilen riktig og kjøre etter forholdene. For at vi skal bevege oss i retning av 0-visjonen, der ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken, må vi alle også bidra med å kjøre rusfritt, bruke bilbelte og holde fartsgrensene, sier Guro Ranes. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

100 omkomne på norske veier så langt i år er likevel mange sammenlignet med de senere årene, og 29 flere enn i samme periode i 2021.

Nullvisjonen ligger fast

– Fjorårets tall var spesielt lave, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Men vi må tilbake til 2016 for å se tilsvarende høye tall som i år. Da hadde vi også en økning i antall drepte. Etter at restriksjonene knyttet til pandemien ble opphevet har dødstallene vært høye, men de siste to månedene er vi tilbake til ulykkestall vi har sett de senere årene. Guro Ranes er likevel ikke beroliget.

– En død i trafikken er alltid en for mye, og det er også fortsatt mange alvorlige ulykker med hardt skadde, sier hun.

Statens vegvesen analyserer alle dødsulykker for å finne årsaker, og samarbeider med de mange trafikksikkerhetsaktørene i Norge for å få ned ulykkestallene.

– Vi holder fast ved visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken – Nullvisjonen, sier Guro Ranes.

Tre unge mennesker i tjueårene døde

I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. Fem menn og to kvinner mistet livet i kryssulykke, ulykke med elsparkesykkel og i utforkjørings- og møteulykker. I Trøndelag døde en mann og en kvinne i 70-årene i samme ulykke. I tre av ulykkene var det unge mennesker, to menn og en kvinne i 20-årene, som mistet livet. En av disse ulykkene skjedde i Møre og Romsdal.

I de øvrige fylkene, Agder, Rogaland, Viken, Oslo, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark, gikk ingen liv tapt i trafikken i oktober.

Se opp for myke trafikanter – bruk refleks

– Vi er inne i mørketiden, og mye regn og også frost og snø kan gi glatte veier. Det er sjåførens ansvar å «sko» bilen riktig og kjøre etter forholdene. For at vi skal bevege oss i retning av 0-visjonen, der ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken, må vi alle også bidra med å kjøre rusfritt, bruke bilbelte og holde fartsgrensene.

Myke trafikanter må huske refleks – den lille brikken kan være det som redder deg fra å bli truffet av en bil. Har du ikke refleks, er risikoen stor for at sjåføren ikke ser deg, sier Guro Ranes, og legger til at bilførere må være spesielt årvåkne på denne tiden av året.

For mer informasjon – se vårt ulykkesregister

For mer bakgrunnsinformasjon om ulykker: 

Ulykkesregisteret TRINE inneholder ikke personopplysninger eller sensitiv informasjon og statistikk over vegtrafikkulykker med personskade. Det gir mulighet til å sette opp egne tabeller for det du ønsker å vite mer om. TRINE inneholder data fra 1990–2021 og oppdateres hvert år i månedsskiftet mai/juni med forrige års ulykkesdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kontakter

Statens vegvesen, Transport og samfunn

Pressevakt
Telefon:
95 30 07 27
E-post: