Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen søker en eller to entreprenører til å vedlikeholde 1 100 bruer i Innlandet og Buskerud.

– Vi kan ha inntil to entreprenører på grunn av at det er et så stort område, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Kontrakten har en varighet på to år, og Statens vegvesen har som byggherre opsjon på å forlenge med 1 + 1 år.

Avtalen har en maksimal rammeverdi på 160 millioner. Fristen for å levere tilbud er 16. desember.

37 meter lange Ulstad bru på riksveg 15 Lom er blant de 1100 bruene i vedlikeholdskontrakten. Brua er bygget i 1935. Bilde.
37 meter lange Ulstad bru (bildet) på riksveg 15 Lom er blant de 1 100 bruene i vedlikeholdskontrakten. Brua er bygget i 1935. Foto: Statens vegvesen

Dette skal gjøres

Kontrakten omfatter vanlige større og mindre vedlikeholdsarbeider på bruene. Dette er  oppgaver som er avgjørende for å sikre at bruene fortsatt kan utføre sitt samfunnsoppdrag.

Typiske vedlikeholdsoppgaver vil være betongrehabilitering, kantdragere, rekkverksarbeider, dekke- og fugearbeider. Det kan også være arbeider av mer akutt karakter, for eksempel hendelser grunnet flom eller påkjørsel.

Derfor er det viktig å vedlikeholde bruer

Drift og vedlikehold er alt det Statens vegvesen gjør hver dag – hele året – for å sikre at våre vegstrekninger er åpne, trygge og forutsigbart framkommelige med så høy oppetid som mulig for trafikantene.

Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Et strengt inspeksjonsregime sørger for at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehovet på riks- og europavegnettet, deriblant våre bruer.

Dermed kan vi sette inn rett tiltak til rett tid, opprettholde bæreevne og trafikksikkerhet og i tillegg forlenge bruenes levetid, som normalt er regnet å være 100 år. Men Vegvesenets eldste bru, Låtefoss bru sør for Odda i Ullensvang kommune, ble bygget så langt tilbake som i 1859.

Trygge bruer bidrar også til å oppfylle vår visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Videre bidrar bruvedlikeholdet til det grønne skiftet. Vedlikehold gir langt lavere CO2-utslipp enn nybygg gjør (med tanke på både riving, bygging og transport).

Kildesortering i forbindelse med vedlikehold bidrar også i Statens vegvesens mål om å bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål.

I tillegg gir vedlikehold mer veg for pengene. Vedlikehold av bruer koster maksimalt ti prosent av prisen for å bygge nytt. 

Kontakter

Rolf Storsveen

Byggeleder, Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Telefon:
97 05 19 80
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken